Raziskovalne novice

Izkušnje, stališča in napovedniki uporabe kanabinoidov pri psih in mačkah

Foto: Cytis

Datum objave: 23.05.2022

Kategorija: Interdisciplinarne raziskave, Naš prispevek k ciljem trajnostnega razvoja OZN

Cilji trajnostnega razvoja: 3 Zdravje in dobro počutje (kazalniki)

V interdisciplinarni raziskavi so raziskovalke z UL VF in UL FDV skušale ovrednotiti osebne izkušnje in stališča slovenskih lastnikov psov in mačk glede uporabe kanabinoidov (KBD) ter ugotoviti napovednike uporabe in ponovne uporabe KBD. Rezultate raziskave so objavile v reviji Frontiers in Veterinary Science.

V vsakem obdobju človeške zgodovine prevladujejo vrednote, ki oblikujejo predstave ljudi o tem, kaj je dobro in prav. Vrednote, ki v določeni družbi prevladujejo in so širše sprejete se skozi čas spreminjajo. Glavni načeli sodobne zahodne postmoderne družbe sta potrošništvo ter zmožnost izbire med različnimi možnostmi. Ob prehodu iz pozne moderne v postmoderno družbo so se zgodili trije pomembni kulturni premiki: zavračanje avtoritete (zlasti znanstvene), porast potrošništva in pomen individualne odgovornosti za zdravje. Glavne vrednote, ki se nanašajo na zdravje v današnji družbi so: narava in naravna zdravila (spoštovanje naravnih živil, izogibanje umetnim sestavinam), dvom v znanost, holizem (integracija in ravnovesje telesa, uma in duha), zavračanje avtoritete, odgovornost posameznika (za lastno zdravje) in potrošništvo. Pomembnost teh vrednot lahko pojasni vse večjo priljubljenost komplementarne in alternativne medicine (KAM) med katero uvrščamo tudi uporabo kanabinoidov (KBD).  Najbolj znana KBD sta psihoaktivna spojina delta-9-tetrahidrokanabinol (THC) in nepsihoaktivni kanabidiol, ki naj bi imel številne pozitivne učinke na zdravje.

Fitokanabinoide najdemo v konoplji, ki se je skozi zgodovino človeštva uporabljala kot industrijski material in tudi kot zdravilo za številne bolezni. V dvajsetem stoletju je prišlo do globalne kriminalizacije konoplje. V zgodnjih devetdesetih letih prejšnjega stoletja so bili sprejeti novi zakoni, ki dovoljujejo uporabo konoplje pod strogimi pogoji, vključno z uporabo zdravil na osnovi konoplje. Kljub zakonskim omejitvam glede uporabe izdelkov iz konoplje, jih ljudje uporabljajo za zdravljenje stanj, ki jih ni mogoče pozdraviti s konvencionalnimi zdravili ali za podporo trenutnim zdravljenjem. Uradna medicina priznava uporabo medicinske konoplje kot pomoč pri zdravljenju raka, mišičnih krčev, epileptičnih napadov in glavkoma, pa tudi za lajšanje bolezenskih simptomov, kot so bolečina, slabost, bruhanje in tesnoba. Tovrstni izdelki se uporabljajo tudi pri otrocih in hišnih ljubljenčkih.

V raziskavi so avtorice predpostavile, da so pomembni napovedniki uporabe KBD pri živalih pozitiven odnos do uporabe KBD, postmoderne zdravstvene vrednote (naravna zdravila, dvom v znanost, holizem, zavračanje avtoritete, individualna odgovornost, potrošništvo) in osebne izkušnje. V ta namen so pripravile anonimno spletno anketo, ki je bila namenjena lastnikom slovenskih psov in mačk, ne glede na njihove izkušnje s KBD. Vprašalnik je bil sestavljen iz šestih delov, ki so se nanašali na demografske podatke in osebne izkušnje z uporabo KBD, podatke o živali, izkušnje z uporabo KBD pri živali, razloge za neuporabo KBD pri živali, odnos do uporabe KBD pri psih in mačkah, in na postmoderne zdravstvene vrednote. V statistično analizo so vključile 408 v celoti izpolnjenih vprašalnikov. Manj kot polovica (38,5 %) lastnikov je že uporabila KBD za zdravljenje svoje živali. Kar 42,2 % anketirancev je potrdilo, da se zanašajo na izdelke iz konoplje za zdravljenje številnih bolezenskih stanj. Splošna izkušnja z osebno uporabo KBD je bila pozitivna in zaradi tega so anketiranci navedli, da bodo v prihodnosti zelo verjetno ponovno uporabljali KBD. Udeleženci, ki sami niso uporabljali KBD, so izrazili razmeroma močan namen, da bi jih uporabljali v prihodnosti.

Za razliko od postmodernih zdravstvenih vrednot, so se pozitiven odnos in osebne izkušnje izkazali kot pomembni napovedniki uporabe in ponovne uporabe KBD pri psih in mačkah. Raziskovalke pravijo, da odločitev za uporabo KBD temelji na pridobljenih informacijah in osebnih izkušnjah. Glavni vir informacij o izdelkih iz konoplje v raziskavi je bil splet, sledili so mu nasveti znancev in tudi veterinarjev. V raziskavi sta bili potrošništvo in individualna odgovornost najbolj izraženi postmoderni vrednoti, vendar se ti vrednoti nista izkazali kot napovednika uporabe KBD pri psih in mačkah.

Pred več kot dvajsetimi leti so proučevali družbene in medicinske poglede na alternativno medicino v Sloveniji. Študija je pokazala, da so ljudje manj pripravljeni sprejeti konvencionalno medicino kot edino zdravstveno možnost in se raje zanašajo na svojo socialno mrežo pri odločanju kaj, kje in kdaj poiskati uradno ali neuradno zdravniško pomoč.  Tudi predstavljena raziskava je potrdila, da so pri odločanju za zdravljenje psov in mačk pomembni nasveti znancev in da se veliko lastnikov zanaša na uporabo KAM.

Glede na porast uporabe KBD za zdravljenje in lajšanje nekaterih simptomov bolezni, bi morali biti veterinarji seznanjeni s tovrstno uporabo KBD, obenem pa so potrebne nadaljnje raziskave za ugotavljanje učinkovitosti in varnosti uporabe KBD v veterinarski medicini.

Avtorice študije so Katerina Tomsič (Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta), Kristina Rakinić (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede), Alenka Seliškar (Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta)

 

nazaj na seznam