Raziskovalne novice

LINA - Nova evropska platforma za obetavne strokovnjake na področju arhitekture

Prototype 13, Environmental Deployable Devices, Jose M Mateo Torres, 2021 © Future Architecture Platform (objavljeno z dovoljenjem).

Datum objave: 01.06.2022

Kategorija: Interdisciplinarne raziskave, Naš prispevek k ciljem trajnostnega razvoja OZN

Cilji trajnostnega razvoja: 4 Kakovostno izobraževanje, 6 Čista voda in sanitarna ureditev, 7 Cenovno dostopna in čista energija, 9 Industrija, inovacije in infrastruktura, 10 Zmanjšanje neenakosti, 11 Trajnostna mesta in skupnosti, 12 Odgovorna poraba in proizvodnja, 13 Podnebni ukrepi, 16 Mir, pravičnost in močne institucije (kazalniki)

Cilj LINA bo mobilizirati evropski arhitekturni sektor za čiste, krožne in trajnostne arhitekturne projekte v povezavi z novim evropskim Bauhausom, iniciativo Evropske komisije za povezovanje umetnosti, kulture, znanosti, tehnologije in socialne vključenosti v povezavi z evropskim zelenim dogovorom. Prizadevanja za spopadanje s podnebnimi in okoljskimi izzivi na področju arhitekture bo povezala v evropskem programu raziskav, delavnic, arhitekturnih razstav, konferenc in založniških projektov. Podprla bo ideje, ki prinašajo estetske, trajnostne in vključujoče elemente sprememb, potrebnih za uresničitev evropskega zelenega dogovora.

Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani je postala koordinator nove evropske arhitekturne platforme LINA (Learning, Interacting and Networking in Architecture). Osrednja slovenska visokošolska ustanova za arhitekturo je v platformo, ki bo podpirala mlade strokovnjake, povezala 28 evropskih in sredozemskih organizacij. V platformi LINA, za katero bo Fakulteta za arhitekturo prejela 2,1 milijona evrov nepovratnih sredstev iz evropskega programa Ustvarjalna Evropa, bo sodelovalo 8 evropskih bienalov, trienalov in festivalov, 3 muzeji, 2 galeriji, 3 fundacije, 4 raziskovalne mreže in laboratoriji, 2 založbi in 6 univerz iz 23 držav. Projekt je zasnoval in ga bo vodil Matevž Čelik, ki je bil v preteklih letih odgovoren za platformo Future Architecture.

LINA bo podpirala delo mladih strokovnjakov v arhitekturi: od raziskav in izdelave prototipov do posredovanja novih dognanj in postopkov za okoljsko odgovorno gradnjo široki javnosti skozi arhitekturne razstave in druge dogodke. Mladim ustvarjalcem na področju arhitekture bo platforma ponudila priložnosti za predstavitev njihovih zelenih idej. Podpirala bo njihovo delo ter jim omogočila sodelovanje z uglednimi evropskimi in sredozemskimi univerzami, bienali in trienali, muzeji ter drugimi pomembnimi partnerji na področju arhitekture. 

Lina shema 

Slika 1: Cilj LINA bo mobilizirati evropski arhitekturni sektor za čiste, krožne in trajnostne arhitekturne projekte v povezavi z novim evropskim Bauhausom. Vir: UL FA

Ob uspešni potrditvi projekta je dekan Fakultete za arhitekturo, dr. Matej Blenkuš dejal: “Platforma LINA je zasnovana kot široko razvejana mednarodna mreža umetniških, izobraževalnih in strokovnih institucij. Z njo se tako mladim strokovnjakom, kakor tudi študentom višjih letnikov razpira vpogled in možnost sodelovanja v najbolj aktualni in sveži arhitekturni produkciji širšega evropskega prostora. Projekt je za fakulteto prelomnega pomena, saj z njim spekter svojega delovanja širimo na področje mednarodne umetniške in strokovne produkcije ter študijski proces intenzivno povezujemo z evropskimi profesionalnimi institucijami. S platformo LINA se vključujemo v ključne procese evropske trajnostne preobrazbe.”

Direktorja platforme LINA, Matevž Čelik je izjavil: “Zadovoljen sem, da je Evropska komisija platformo LINA prepoznala kot inovativen model talilnega lonca za obetavne strokovnjake. Še posebej sem zadovoljen, da po Future Architecture sedež evropske arhitekturne platforme tudi v prihodnje ostaja v Sloveniji. Osrednja filozofija platforme bo skozi projekte mladih strokovnjakov povečati okoljsko naravnanost arhitekturne dejavnosti. Projekt ponuja nov delovni model v arhitekturi, kjer bodo mladi strokovnjaki lahko sodelovali pri izobraževanju, raziskavah, proizvodnji in širjenju svojih zamisli za prilagoditev arhitekture krožnemu gospodarjenju in okoljskim izzivom.

LINA bo v prihodnjih treh letih organizirala redne konference, na katerih bodo mladi strokovnjaki na področju prostorskih in oblikovalskih strok predstavljali svoje ideje in projekte. Konference bodo pomembna evropska srečanja strokovnjakov, kustosov, producentov in organizacij, ki si prizadevajo za nujne spremembe, ki jih od načrtovalcev zgradb in prostora zahtevajo vse bolj vidne posledice podnebne krize. 

Letošnja konferenca LINA, ki bo naznanila začetek delovanja platforme, bo jeseni potekala v Ljubljani. Leta 2023 bo LINA s konferenco v Københavnu sodelovala v programu svetovne prestolnice arhitekture, leta 2024 pa bo v Sarajevu prispevala k obeležitvi 40-letnice preobrazbe mesta za zimske olimpijske igre. Program platforme se bo zaključil leta 2025, v primeru ponovne potrditve pa se bo lahko nadaljeval vse do leta 2029.

Projekt se začenja junija 2022 in bo trajal do leta 2025. Članice platforme so: Beta, Arhitekturni bienale Temišvar, Arhitekturni bienale Tbilisi, Forecast Berlin, Theatrum Mundi Pariz/London, Arhitekturni festival København, Beograjski mednarodni teden arhitekture, Dnevi arhitekture Sarajevo, Kosovska arhitekturna fundacija, Irska  arhitekturna fundacija, Fundacija Mies van der Rohe Barcelona, Hiša arhitekture Graz, Galerija VI PER Praga, Estonski arhitekturni muzej Talinn, MAXXI narodni muzej umetnosti XXI stoletja Rim, Švicarski arhitekturni muzej Basel, Architektūros fondas Vilna, Dpr-Barcelona, Architectuul Berlin, Društvo arhitektov Istre, Fundacija Luma Arles, Arhitekturni trienale Oslo, Arhitekturni trienale Lisbona, Akademija oblikovanja Eindhoven, Univerza Barleti Tirana, Univerza Notre Dame Louiaize Libanon, Tehniška univerza Dunaj, Politehniška univerza Madrid.

Lina slika 2

Slika 2: Agro komuna, Stephanie Kyuyoung Lee, 2020 © Future Architecture Platform (objavljeno z dovoljenjem).

Lina slika 3

Slika 3: Arhitektura po prihodnosti, kustosinja Ana Jeinić, Hiša arhitekture v Gradcu, 2017 © Future Architecture Platform (objavljeno z dovoljenjem).

Lina slika 4

Slika 4: Platforma za pravična stanovanja, Maksym Rokmaniko, Francesco Sebregondi, Enrico Zago, Melissa Frost, 2018, © Future Architecture Platform (objavljeno z dovoljenjem).

 Lina logo eu

nazaj na seznam