Raziskovalne novice

MSCA podoktorska štipendija za dr. Juana Manuela Rossellá za projekt NASCAP

Dr. Juan Manuel Rosselló, vir: osebni arhiv

Datum objave: 17.06.2022

Kategorija: Raziskovalci v objektivu, ERC in MSCA, Naš prispevek k ciljem trajnostnega razvoja OZN

Cilji trajnostnega razvoja: 6 Čista voda in sanitarna ureditev (kazalniki)

Dr. Juan Manuel Rosselló bo s podoktorsko štipendijo MSCA PF na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za strojništvo pod mentorstvom prof. dr. Matevža Dularja sodeloval pri projektu NASCAP.

Glavni namen projekta je odgovoriti na vprašanji: kakšna je osnovna fizikalna mehanika, zaradi katere lahko nanomehučki dolgo časa ostanejo stabilno suspendirani v tekočinah; in kakšen je potencial nanomehurčkov pri obdelavi (odpadne) vode in pri čiščenju površin? Cilj projekta ni le zgolj akademske narave, saj bodo rezultati dolgoročno prispevali k razvoju naprav za odstranjevanje delcev in nepolarne kontaminacije s površin. Raziskovalci na Fakulteti za strojništvo UL bodo na nivoju laboratorijskih poskusov raziskali realen problem odstranjevanja bakterij iz distribucijskega omrežja.

JuanDr. Juan Manuel Rosselló je doktoriral na Universidad Nacional de Cuyo; Centro Atómico Bariloche v Argentini. Podoktorsko izobraževanje je opravil na Drittes Physikalisches Institut, Georg-August-Universität Göttingen v Nemčiji. Trenutno pa je kot Humboldtov štipendist zaposlen na Univerzi Otta von Guericka v Magdeburgu v Nemčiji. Raziskovalno se ukvarja s sonoluminescenco, nanomehurčki in dinamiko kavitacijskih mehurčkov. Na Fakulteti za strojništvo se bo zaposlil v drugi polovici junija za obdobje dveh let.

 

DularMentor projekta prof. dr. Matevž Dular se ukvarja s področjem mehanike tekočin, ultrazvoka, kavitacije in čiščenja vode. S projektom CABUM – Raziskave mehanizmov ob interakcijah kavitacijskih mehurčkov s kontaminanti – je bil leta 2017 uspešen na razpicu Evropskega raziskovalnega sveta, letos pa je za projekt CAVIPHY prejel štipendijo ERC Proof of Concept grant.

Nascap 1

Slika: Lasersko inducirani nanomehurčki. Vir: J. M. Rosselló and C.-D. Ohl, Phys. Rev. Lett. 127(4), 044502, 2021

Nascap 2

Slika: Interakcija nanomehurčka in udarnega vala. Vir: J. M. Rosselló and C.-D. Ohl, Phys. Rev. Lett. 127(4), 044502, 2021

Nascap3

Slika: Mikrofluidna platforma za raziskave učinka nanomehurčkov na biofilme. Vir: J. M. Rosselló and C.-D. Ohl, Phys. Rev. Lett. 127(4), 044502, 2021

 

Financira EU

 

nazaj na seznam