Raziskovalne novice

Humanizacija dela in vodenja ljudi v digitalni dobi

Datum objave: 23.12.2022

Kategorija: Najodličnejši raziskovalni dosežki, Interdisciplinarne raziskave

Cilji trajnostnega razvoja: 3 Zdravje in dobro počutje, 8 Dostojno delo in gospodarska rast, 10 Zmanjšanje neenakosti, 11 Trajnostna mesta in skupnosti, 16 Mir, pravičnost in močne institucije (kazalniki)

Digitalizacija je odprla nove možnosti za delo od doma oziroma možnost, da zaposleni svoje delo nosijo domov, kar je v zadnjih letih ali celo desetletjih tudi pri nas še dodatno poseglo v  razmerje med delom in prostim časom. Digitalizirano delovno okolje delodajalcem in zaposlenim prinaša številne prednosti (prilagodljivost, samostojnost in učinkovitost, nižje stroške), a tudi mnoge težave. Zaposlitvena razmerja so vse bolj nestabilna, pritiski po prilagodljivosti delavcev in stalna povezanost prek tehnologij vodijo v stres ter težave z usklajevanjem dela in prostega časa ali dela in družine.

Serija člankov, objavljenih v vplivnih revijah s področja organizacijskih ved/vodenja, organizacijske psihologije in poslovne informatike (kar že samo nakazuje na interdisciplinarnost preučevane tematike) se nanaša na prijeme, kako delovno mesto in delo samo v digitalni dobi oz. s tehnologijo oblikovati na bolj človeški način. Konkretno, ponujajo pregled področja vodenja in razvoja voditeljstva; značilnosti in procese posameznikov, ki digitalno delo opravljajo (konkretno, čuječnost in optimizem) in; eksplicitno naslavljajo idejo, kako lahko digitalizacija pripomore k zmanjšanju emisij CO2 ob ohranjanju ali celo izboljšanju človekovih procesov ter njegovih/njenih osebnih ponudb vrednosti na način, da bi odpravili okolju škodljive dejavnosti in hkrati ohranili ali celo izboljšali njihovo temeljno ponudbo vrednosti.

 

Humanizacija dela

 

Slika: Trenutno najpopularnejša podpodročja raziskovanja razvoja vodenja. Vir: Matej Černe

 

 Slika: Povezanost človeka in tehnologije. Vir: Portal EF raziskave

Slika: Povezanost človeka in tehnologije. Vir: Portal EF raziskave

Avtor dosežka:

izr. prof. dr. Matej Černe

 Viri:

1. Trkman, P., Černe, M. (2022). Humanising digital life: reducing emissions while enhancing value-adding human processes. International journal of information management, 63, 102443. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2021.102443

 2. Bunjak, A., Hafenbrack, A., Černe, M., Arendt, J. F. W. (2022) Better to be optimistic, mindful, or both? The interaction between optimism, mindfulness, and task engagement. Journal of occupational and organizational psychology, 95(3), 595-623. https://doi.org/10.1111/joop.12389

 3. Vogel, B., Reichard, R. J., Batistič, S., Černe, M. (2021). A bibliometric review of the leadership development field. The leadership quarterly, 23(5), 101386. https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2020.101381

nazaj na seznam