Raziskovalne novice

Brezstična identifikacija dušenja nihanja struktur

Datum objave: 12.01.2023

Kategorija: Naš prispevek k ciljem trajnostnega razvoja OZN

Cilji trajnostnega razvoja: 9 Industrija, inovacije in infrastruktura (kazalniki)

Lahke konstrukcije, kot so vetrne turbine in letala, so med delovanjem izpostavljene velikim dinamičnim obremenitvam. Zaradi takšnih obratovalnih pogojev in svoje majhne mase vibrirajo. To je primerljivo z glasbili, ki zaradi induciranih vibracij proizvajajo zvoke. Za vibracije konstrukcij so značilni dinamični parametri in spremembe med delovanjem. Zvoki, ki jih proizvajajo glasbila, se po njihovi uporabi spremenijo. Glasbenik takšno spremembo obratovalnih pogojev zazna s sluhom in uglasi glasbilo (vzdrževanje). V konstrukcijah, ki so običajno kompleksne, takšno spremljanje ni mogoče; namesto tega se spremljajo dinamični parametri. Eden od dinamičnih parametrov je strukturno dušenje, ki označuje razpršitev energije vibracij v konstrukcijah. Brez dušenja kitara po trzljaju strune ne bi nikoli prenehala zveneti. Dušenje v konstrukcijah povzročajo različni dejavniki, kot so notranje trenje v snovi, okolje, v katerem konstrukcija vibrira (voda, zrak, vesolje), spoji itd. Vse te dejavnike je zelo težko modelirati, saj se pojavljajo hkrati. Zaradi enostavnosti dušenje zato označujemo z enim samim parametrom, imenovanim razmernik dušenja.

Razmik

Postopek identifikacije dinamičnih parametrov se imenuje modalna identifikacija. Prvi korak v tem postopku je merjenje strukturnega odziva in nato določitev modalnih parametrov z metodo obdelave signalov. Strukturni odzivi se običajno merijo z merilniki pospeška. Vendar je treba te pritrditi na konstrukcijo, zato uporaba velikega števila senzorjev ni praktična. Za ugotavljanje lokalnih strukturnih sprememb v gibanju vibracij je potrebno veliko število merilnih točk, s katerimi je mogoče izboljšati identifikacijo modalnih parametrov. Danes je z razvojem visokohitrostnih kamer mogoče strukturni odziv pridobiti iz videoposnetkov visoke hitrosti. Da bi se spoprijeli z izzivi novih merilnih tehnik, je potrebna nova metoda obdelave signalov. Dušenje v strukturah je zaradi njihove narave poleg tega izziv za ugotavljanje.

V objavljenem članku je bila uporabljena napredna metoda obdelave signalov za ugotavljanje strukturnega dušenja na podlagi videoposnetkov visoke hitrosti z natančnostjo, ki je primerljiva z natančnostjo merilnika pospeška. Konstrukcijski odzivi, pridobljeni z videoposnetki visoke hitrosti, so podvrženi šumu, trenutne metode za njihovo ugotavljanje pa so problematične. Z metodo, razvito v tej raziskavi, je mogoče na podlagi takšnih odzivov ugotoviti dušenje. Ker ima izmerjeni odziv zelo veliko prostorsko gostoto, se to uporabi za izboljšanje rezultatov identifikacije.

Ident

 

Ta dosežek utira pot brezstičnemu daljinskemu merjenju vibracij konstrukcij in omogoča razmeroma hitro spremljanje stanja konstrukcij.

 

Avtorja: dr. Ivan Tomac, prof. dr. Janko Slavič

Članek: I. Tomac, J. Slavič, Damping identification based on a high-speed camera, Mechanical Systems and Signal Processing, Volume 166, 1 March 2022, 108485, DOI: 10.1016/j.ymssp.2021.108485

Povezava do videoposnetka na YouTubu: https://youtu.be/gtZ36w82m3I

Povezava na spletno stran projekta NOSTRADAMUS

 jhsxfh

 

 

 

nazaj na seznam