Soustvarjanje in povezovanje znanosti, izobraževanja, gospodarstva in širšega družbenega okolja je v konkurenčnih razmerah vse bolj globaliziranega sveta postalo nujnost vsakdana. Univerza že dolgo razvija tradicijo ustvarjanja znanja in njegovega prenosa na študente z njihovim izobraževanjem. Študenti pridobljeno znanje s (samo)zaposlovanjem prenesejo v delovna okolja in ga tam tudi uporabljajo. Univerza pa ni edini tvorec znanja, saj to nastaja tudi z njegovo uporabo v procesih dela. Zato želimo na Univerzi v Ljubljani pospešiti prenos znanja s krepitvijo razvojnega dela naših raziskovalcev in s pripravo naših diplomantov na samostojno karierno pot ter izboljšati povezanost izobraževanja z raziskovanjem in delovnimi okolji že v času študija. Prav zato smo pripravili spletno stran, na kateri predstavljamo aktivnosti članic Univerze v Ljubljani, v katerih lahko posamezniki iz gospodarstva in in širšega družbenega okolja, raziskovalci in študentje, najdete priložnosti sodelovanja in soustvarjanja prenosov znanj. Vsaka članica Univerze v Ljubljani se predstavlja s ključnimi področji in storitvami, ki lahko različnim deležnikom pomagajo pri reševanju izzivov in iskanju novih rešitev. V posebni rubriki tudi sporočamo aktualne in zanimive dosežke Univerze v Ljubljani, spodbujamo k razvoju skupnih raziskovalnih in drugih projektov, študente pa vabimo k inovativnim, kreativnim in podjetniškim ustvarjanjem. Vse z namenom, da skupaj premikamo meje razvoja in uspešnosti delovanja vsakega izmed nas.

Dobrodošli k soustvarjanju prenosov znanj!

Stopite v stik z nami prek e-pošte: .