IRI UL je leta 2007 ustanovila Univerza v Ljubljani skupaj z desetimi slovenskimi podjetji (Krka, Mercator, Sava, Zavarovalnica Triglav, Kolektor, NLB, Keko-Varicon, Gorenje, Oria Computers, Akrapovič) kot neprofitni razvojno raziskovalni  zavod. Inštitut pospešuje ustvarjanje, prenos, širjenje in uporabo znanja. S prenosom rezultatov raziskav v prakso in njihovim tržnim  izkoriščanjem  spodbuja  integracijo  inovacijskega  trikotnika  (raziskave-izobraževanje-inovacije).

Poslanstvo IRI UL je identificirati raziskovalno-razvojne potrebe gospodarstva, identificirati kompetence raziskovalcev UL, oblikovati in voditi raziskovalno-razvojne projekte, zaščititi intelektualno lastnino UL, biti katalizator za vzpostavljanje partnerstva z industrijo in podjetništvom ter prenesti raziskovalno razvojne rezultate v komercialne aplikacije za javno uporabo in korist.

Svojo dejavnost IRI UL izvaja preko projektnih skupin, sestavljenih iz kompetentnih posameznikov na UL ali drugih strokovnjakov na določenem R&R področju. Oblikovanje projektnih skupin in urejanje pogodbenih razmerij med člani in zavodom je določeno v statutu zavoda. Pravice intelektualne lastnine iz projekta se uredi s pogodbo med projektno skupino in zavodom ter pogodbo med zavodom in naročnikom projekta v skladu z nacionalno zakonodajo.

IRI UL pridružena članica Univerze v Ljubljani
Senat UL je na 36. seji, dne 22.9.2009, enoglasno sprejel pogodbo o  pridruženem članstvu IRI UL. S tem inštitut pridobiva status pridružene članice Univerze v Ljubljani. Pridruženo članstvo bo olajšalo uresničevanje poslanstva IRI UL, saj med drugim omogoča uporabo informacijskega in knjižničnega sistema UL, v sodelovanju z rednimi članicami UL pa tudi uporabo njihove raziskovalne opreme, potrebne pri izvajanju skupnih interdisciplinarnih projektov.