Univerza v Ljubljani sledi svetovnim trendom pospeševanja podjetništva med študenti in akademskimi delavci.

Zato smo ustanovili Ljubljanski univerzitetni inkubator. Dobre ideje, ki nastanejo v času študijskega procesa je namreč potrebno uresničiti.

Ljubljanski univerzitetni inkubator nudi celovito podporo novo nastalim podjetjem. Na ta način jim pomaga premostiti začetne težave.

Delovanje LUI

Trenutno je v LUI vključenih 18 podjetij in 6 podjetniških skupin. Najbolj perspektivnim, kot sta na primer podjetji Zemanta in MountVacation, je že uspel preboj na slovenski in tuji trg ter pridobitev pomembnih investicij za razvoj projektov. Nekoliko mlajše, a vendar zelo uspešno podjetje Uniki pa je bilo leta 2008 izbrano med 21 finalistov na prestižnem tekmovanju Seedcamp.

LUI mladim ponuja poslovne prostore, infrastrukturo in podjetniško svetovanje, ki je za zagon novoustanovljenega podjetja ključno. Med temeljna poslanstva LUI spada tudi vzpostavitev učinkovitega in hitrega prenosa znanja in tehnologij iz centrov znanja v gospodarstvo. V ta namen redno izvajamo podjetniške delavnice za raziskovalce ter si s svojimi aktivnostmi prizadevamo spodbuditi ustanavljanje raziskovalnih start up podjetij. Za dvigovanje podjetniške zavesti redno organiziramo tudi različne družabne dogodke s podjetniškimi vsebinami.

Če imate zanimivo idejo in jo želite uresničiti, potem se nam pridružite. Pomagali vam bomo razviti vašo poslovno zamisel, izdelati poslovni načrt ter poiskati primerne kandidate za sodelovanje.

Za vse, ki jih podjetništvo in morebitna ustanovitev podjetja zanima, organiziramo tudi brezplačne delavnice. Za več  informacij o delavnicah in prijave nanje pišite na e-naslov .

Informacije o tem, kako napisati poslovni načrt, kako ustanoviti podjetje in še več najdete na spletni strani Ljubljanskega univerzitetnega inkubatorja.