Univerza v Ljubljani je največje središče raziskovalne dejavnosti v državi. Razpolaga z velikim in ne v celoti izkoriščenim potencialom prenosa tehnologij v aplikacije ter komercializacijo. Odgovor na izziv prenosa razvojnih dosežkov na trg je Center za prenos tehnologij Univerze v Ljubljani, ki deluje na področju komercializacije dosežkov razvojno-raziskovalnega dela javnih raziskovalnih institucij. Aktivnosti Centra so predvsem svetovalne, podporne, izobraževalne in trženjske narave.

Aktivnosti Centra cpt

 

Delovanje Centra za prenos tehnologij Univerze v Ljubljani

Trženje intelektualne lastnine Univerze v Ljubljani na osnovi licenc v okviru univerzitetnih spin-out podjetij
Center je vstopna točka, preko katere se začenja proces ustanovitve univerzitetnega spin-out podjetja, ki mu Univerze v Ljubljani odda v upravljanje razvito intelektualno lastnino v obliki licenc ali enkratnih odkupov. Center za prenos tehnologij Univerze v Ljubljani spin-out podjetju nudi podporo z vključitvijo v Ljubljanski univerzitetni inkubator, kjer ima podjetje vse pogoje za razvoj. V podjetju so praviloma zaposleni tudi raziskovalci, ki so razvili raziskovalno-razvojni dosežek.
Preberite si več o tej temi…

 

Trženje intelektualne lastnine Univerze v Ljubljani neposrednim kupcem
Razvojno-raziskovalni dosežki Univerze v Ljubljani se zaščitijo z zaščito intelektualne lastnine, ki jih nato Center v obliki patentov, modelov ali know-howa trži na trgu. Raziskovalci oz. nosilci izumov nadaljujejo svoje delo v okviru Univerze v Ljubljani in pripadajo jim ustrezni deleži od prodaje intelektualne lastnine.
Preberite si več o tej temi…

 

Zaščita in vzdrževanje intelektualne lastnine Univerze v Ljubljani
Center izvaja naloge zaščite in vzdrževanja intelektualne lastnine, ki jo je prevzela Univerza v Ljubljani. Pri odločanju o prevzemu je ključnega pomena tržna zanimivost izuma.
Preberite si več o tej temi…

 

Izobraževanja na področju komercializacije znanja in zaščite intelektualne lastnine
Zlasti za raziskovalce Center izvaja izobraževanja s področja komercializacije znanja ter zaščite intelektualne lastnine. Z Ljubljanskim univerzitetnim inkubatorjem raziskovalcem nudi tudi podjetniška znanja.

 

Interna promocija pomena komercializacije znanja ter prenosa tehnologij znotraj Univerze v Ljubljani
Velik pomen na tem področju ima Rektorjeva nagrada za naj inovacijo Univerze v Ljubljani. Ostela aktivnosti na tem področju obsegajo izvedbo izobraževanj, obveščanje preko mreže koordinatorjev na Univerzi ter nudenje praktične podpore.

 

cpt-button-3.jpg

 

Univerza v Ljubljani glede na trenutne zakonske okvire nima neposrednih možnosti ustanavljanja odcepljenih (spin-off) podjetij.