Center za prenos tehnologij Univerze v Ljubljani je vstopna točka za različne oblike komercializacije znanja Univerze v Ljubljani na področju prenosa tehnologij.

 

Univerza v Ljubljani (UL) predstavlja največje središče visokega šolstva in raziskovalne dejavnosti v državi. Kot taka razpolaga z velikim ter še ne v celoti izkoriščenim potencialom prenosa tehnologij v aplikacije ter komercializacijo.

Univerza sicer že vrsto let vodi določene aktivnosti na področju prenosa tehnologije v okviru univerzitetne Službe za raziskave, razvoj in intelektualno lastnino, Ljubljanski univerzitetni inkubator (LUI)je aktiven pri podpori novo nastalim podjetjem iz vrst raziskovalcev Univerze v Ljubljani, fakultete v praksi izvajajo aktivnosti prenosa tehnologij. Da bi dosegli še večjo kakovost delovanja na tem področju, je Univerza v Ljubljani v letu 2011 v okviru svojega organizacijskega ustroja odprla Center za prenos tehnologij Univerze v Ljubljani.

 

V okviru Centra se izvajajo naslednji vsebinski sklopi delovanja:

  • Trženje intelektualne lastnine UL na osnovi licenc v okviru univerzitetnih spin – out podjetij;
  • Ustanavljanje univerzitetnih spin – off podjetij;
  • Trženje intelektualne lastnine UL neposrednim kupcem;
  • Zaščita in vzdrževanje intelektualne lastnine UL;
  • Izvajanje nacionalnih in EU projektov s področja prenosa tehnologij.

Uspešni primeri organizacije prenosa tehnologij (npr. univerz Berkley, Loewen…) kažejo, da je možno na tem področju doseči velike učinke, ki se odražanjo v množici novih zaposlitev, prihodkih za matično organizacijo ter pomembnem prispevku k dvigu tehnološke ravni in konkurenčnosti gospodarstva.

Kontakt

Prevzemanje in zaščita izumov ter licenčne pogodbe
Univerza v Ljubljani
Kongresni trg 12
1000 Ljubljana

Zahtevana stran/sekcija vsebuje elemente, ki za delovanje potrebujejo uporabnikovo soglasje za shranjevanje piškotkov (vdelane youtube, facebook video vsebine...).

 

Partner za področje svetovanja, izobraževanja in trženja
Ljubljanski univerzitetni inkubator
Vojkova 63
1000 Ljubljana

Zahtevana stran/sekcija vsebuje elemente, ki za delovanje potrebujejo uporabnikovo soglasje za shranjevanje piškotkov (vdelane youtube, facebook video vsebine...).