• Ste razvili novo tehnološko, storitveno ali oblikovalsko rešitev pa ne znate natančno oceniti ali bi bila lahko zanimiva za trg?
  • Imate zanimivo aplikacijo vendar nimate ustreznih stikov s podjetji oziroma drugimi potencialnimi uporabniki?
  • Imate vprašanja oziroma potrebuje svetovanje na področju komercializacije znanja, zaščite intelektualne lastnine, ureditve odnosov z matično organizacijo?
  • Želite, da bi sadove vaših dosežkov lahko uporabljali tudi drugi ljudje?
  • Želite, da imate od vaših dosežkov materialno korist tudi vi in vaša matična organizacija?

 

Center za prenos tehnologij Univerze v Ljubljani vam nudi brezplačno svetovanje glede komercializacije znanja, zaščite intelektualne lastnine ter urejanja razmerij z matično organizacijo. Na vseh teh področjih Center za prenos tehnologij Univerze v Ljubljani nudi tudi izobraževanja in strokovno podporo.

storitve_za_raziskovalce.pngCenter za prenos tehnologij Univerze v Ljubljani vam, raziskovalcem, nudi brezplačno svetovanje glede komercializacije znanja v obliki prodaje zaščitenega znanja ali pa podjetniške realizacije projekta, zaščite intelektualne lastnine ter urejanja razmerij z matično organizacijo.

Nudimo pravno podporo vključno s standardnimi oblikami pogodb med raziskovalci in organizacijo oziroma med nosilci inovacije in končnimi koristniki.

Nudimo izobraževanja na področju komercializacije znanja in zaščite intelektualne lastnine.

Vašo idejo komercializacije znanja strokovno ocenimo s stališča tržnega potenciala ter možnosti za izvedbo. Naši strokovnjaki nudijo podporo pri vzpostavitvi stikov s podjetji oziroma drugimi potencialnimi koristniki razvitih rešitev. Prevzete izume s strani univerze center tudi aktivno trži.

 

 

 

 

cpt button 1S podporo Ljubljanskega univerzitetnega inkubatorja pa nudimo različne oblike podpore realizaciji projekta od svetovanja do pomoči pri iskanju zunanjih partnerjev ali pa menedžerjev – bodočih članov podjetniškega tima.