Področje trženja intelektualne lastnine na osnovi licenc v okviru univerzitetnih odcepljenih podjetij zajema ureditev odnosov s pogodbeni partnerji, odcepljenimi podjetji, katerim Univerza v Ljubljani odda v upravljanje razvito intelektualno lastnino vključno s know-howom v obliki različnih licenc ali enkratnih odkupov.1

Center je vstopna točka, preko katere se začenja proces ustanavljanja univerzitetnih spin – out podjetij. Razvojno raziskovalno inovacijo, katero bi bilo mogoče naprej razvijati v okviru univerzitetnega spin – out podjetja, se v Centru s pomočjo notranjih in zunanjih strokovnjakov evalvira in pripravi pisna podlaga za odločanje o nadaljnjem poteku v okviru Komisije za inovacije Univerze v Ljubljani. V primeru, da je sklenjen dogovor z Univerzo v Ljubljani o ustanovitvi spin – out podjetja, Center nudi podporo pri vključitvi podjetja v Ljubljanski univerzitetni inkubator, ki nudi podjetju brezplačna svetovanja z različnih specializiranih tem zlasti na poslovno komercialnem področju, vzpostavljanju tržnih kontaktov, pridobivanju razpisnih nepovratnih in povratnih sredstev, morebitnem vstopu managerske ekipe v podjetje itd.

1Univerza v Ljubljani glede na trenutne zakonske okvire nima neposrednih možnosti ustanavljanja odcepljenih (spin-off) podjetij.