Področje trženja intelektualne lastnine zajema primere, kjer se razvojno raziskovalni dosežki Univerze v Ljubljani zaščitijo v skladu z načini zaščite intelektualne lastnine ter se nato kot patenti, modeli ali know-how tržijo na trgu, nosilci izumov pa naprej opravljajo svoje delo v okviru zaposlitve na Univerzi v Ljubljani. Nosilcem izumov seveda pripadajo ustrezni deleži od prodaje intelektualne lastnine.

 

Okviren potek trženja intelektualne lastnine neposrednim kupcem

Center za prenos tehnologij je vstopna točka, preko katere se prijavljen izum oceni s pomočjo notranjih in zunanjih strokovnjakov. Na osnovi te evalvacije potem Komisija za inovacije Univerze v Ljubljani odloča o nadaljnjem poteku, ali se izum sprejme pod univerzitetno okrilje ali ne. V primeru, da je z Univerzo v Ljubljani sklenjen dogovor o prevzemu izuma, Center prevzame zaščito in vzdrževanje intelektualne lastnine ter trženje izuma neposrednim kupcem.

Trženje intelektualne lastnine neposrednim kupcem