22.05.2017

 

31. maj 2017,

Velika dvorana Fakultete za družbene vede in Akademska čitalnica Aleša Debeljaka

Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana

Socialna podjetja delujejo po načelih vzajemnosti, soodgovornosti, reševanja družbenih problemov in so po definiciji popolnoma družbeno odgovorna. Še več, pogosto družbene cilje postavljajo pred ekonomske, čeprav je za uspešno delovanje socialnih podjetji pomembna uravnoteženost obojih. Drugačno delovanje organizacij oziroma podjetij posega v družbene strukture na način, da ruši meje med javnim, zasebnimi in tretjim sektorjem. Izzivi sodobnih družb narekujejo preseganje klasično opredeljenih sektorjev in postavljajo v ospredje področje  socialne ekonomije kot enega od odgovorov. Socialno podjetništvo igra pomembno vlogo znotraj tega področja, ki se vse bolj postavlja v ospredje tudi v Sloveniji.

Okrogla miza bo namenjena predstavitvi praktičnih primerov socialnih podjetij in diskusiji o izzivih, s katerimi se socialna podjetja srečujejo tako pri izvajanju svojih storitev, kot pri umestitvi svoje dejavnosti v širše lokalno in splošno družbeno okolje. 

Sodelujoči na okrogli mizi:

  • Štefan SIMONČIČ, Združenje Epeka - Romani Kafenava, socialno podjetje, direktor  
  • Ana PLEŠKO, Simbioza Genesis, socialno podjetje, direktorica
  • Peter SVETINA, Zavod Grunt,Zavod za socialno podjetništvo na podeželju, strokovni direktor
  • Dr. Karolina BABIČ, Tkalka - CAAP-center alternativne in avtonomne produkcije

Diskutant:

  • mag. Dolores KORES, MBA, Središče za socialno podjetništvo Univerze v Ljubljani - sodelovanje s socialnimi podjetji