08.09.2017

Izbor diplomskih ozrioma magistrskih nalog na temo socialnega podjetništva na Ekonomski fakultet, Fakulteti za družbene vede in na Fakulteti za upravo. Želimo vam prijetno branje:

Ekonomska fakulteta

 • Hrovatič Alja (2016): Analiza procesa zaposlovanja v socialnem podjetništvu (mentorica: doc.dr. Alenka Slavec , somentor doc. dr. Matej Černe, EF)

          http://www.cek.ef.uni-lj.si/magister/hrovatic2061-B.pdf

 • Treska Helena (2017): Podjetje, ki ga vodi lokalna skupnost: analiza koncepta in potencialnega razvoja v Občini Miren - Kostanjevica (mentorica: doc. dr. Alenka Slavec, somentorica izr. prof. dr. Irma Potočnik Slavić, FF).

Fakulteta za družbene vede 

 • Kores Dolores (2016): Socialna podjetja in njihovi družbeni učinki -  primer zavoda Premiki (mentorica: red.prof.dr. Zinka Kolarič

          http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska/pdfs/mag_kores-dolores.pdf

 • Kramar Lidija (2016): Podjetja lokalnih skupnosti (skupnostna podjetja) – delovanje za trajnostni razvoj (mentorica: red.prof. dr. Zinka Kolarič) 

          http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska/pdfs/mag_kramar-lidija.pdf 

 • Šorli Andreja (2016): Proces prepoznavanja priložnosti v socialnem podjetništvu (mentorica: red.prof.dr. Zinka Kolarič)

          http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska/pdfs/mag_sorli-andreja.pdf

 • Purg Maja (2016): Kompetence registriranih socialnih podjetnikov in podjetnic v Sloveniji (mentorica: red.prof. dr. Zinka Kolarič, somentor: doc.dr. Andrej Kohont)

          http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska/pdfs/mag_purg-maja.pdf

 Fakulteta za upravo

 • Golubovič Brane (2011): Raziskava možnosti soustvarjanja alternativnih organizacijskih oblik gospodarjenja v lokalni skupnosti (konkretni predlog za občino Kamnik) (mentor: prof.dr. Štefan Ivanko)

          https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?id=96956&lang=slv

 • Jereb Boris (2011): Socialno podjetništvo (mentorica: doc.dr. Maja Klun)

          https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?id=96845&lang=eng

 • Kogovšek Tina (2015): Vloga in pomen socialnega podjetništva v RS (mentor: izr.prof.dr. Aleksander Aristovnik)

          https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?id=96085&lang=slv

 • Koser Tanja (2016): Ukrepi aktivne politike zaposlovanja za spodbujanje socialnega podjetništva v Sloveniji (mentor: izrprof.dr. Aleksander Aristovnik)

          https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?id=95023&lang=slv

 •  Krivec Tanja (2016): Analiza možnosti zaposlitve z uporabo oblik socialnega podjetništva (mentor: izr.prof.dr. Primož Pevcin)

          https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?id=96521&lang=slv

 • Poljanšek Katjuša (2017): Dejavniki razvoja socialnega podjetništva (mentor: izr. prof.dr. Jože Benčina)

          https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?id=92697&lang=slv

 • Rakuš Špela (2014): Analiza dejavnikov razvoja socialnega podjetništva v Sloveniji (mentor: izr.prof.dr. Jože Benčina)

          http://www2.fu.uni-lj.si/diplome/pdfs/diplomska/rakusspela.pdf

 • Sušin Barbara (2015): Analiza razvojnih potencialov Posavja na področju socialnega podjetništva (mentorica: viš.pred.dr. Tatjana Kozjek)

          https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?id=95270&lang=slv

 

Pedagoška fakuleta

 

 • Klavdija Mervič (2016:) Razvoj socialnega podjetništva in analiza praks v Sloveniji. Diplomsko delo. (mentor:doc.dr. Matej Sande)

 

 • Zala Smolar (2012) Možnosti razvoja socialnega podjetništva v Sloveniji. Diplomsko delo.(mentor: doc.dr. Matej Sande)