PREDSEDNIK STROKOVNEGA SVETA

prof. dr. Andrej Udovč

elektronski naslov: andrej.udovc@bf.uni-lj.si

VODJE PODROČIJ:

  • raziskovalna dejavnost: prof. dr. Tomaž Deželan, tomaz.dezelan@fdv.uni-lj.si
  • izobraževalna dejavnost: prof. dr. Alenka Slavec, alenka.slavec@ef.uni-lj.si
  • sodelovanje s socialnimi podjetji: mag. Dolores Kores, dolores.kores@premiki.com

splošni elektronski naslov: