Središče za socialno podjetništvo Univerze v Ljubljani je posebna organizacijska oblika, ustanovljena na ravni Univerze z namenom naslavljanja interdisciplinarnih izzivov na področju socialnega podjetništva. Središče, ki ga je ustanovilo šest članic Univerze v Ljubljani (Biotehnična fakulteta, Ekonomska fakulteta, Fakulteta za družbene vede, Fakulteta za socialno delo, Fakulteta za upravo in Pedagoška fakulteta), namreč s svojim načinom organiziranja presega disciplinarne omejitve ter omogoča sodelovanje posameznikov in skupin z vseh članic Univerze. To mu omogoča projektni način delovanja, ki odpira priložnosti za sodelovanje vseh znanstvenih, pedagoških, strokovnih delavcev in delavk ter študentk in študentov, na temelju interesa za posamezno področje oziroma tematiko. Kadrovski potencial Središča tako predstavljajo vsi zainteresirani posamezniki in posameznice, ki prihajajo s 23 fakultet, treh umetniških akademij ter rektorata.

V načinu svojega delovanja je Središče za socialno podjetništvo Univerze v Ljubljani problemsko usmerjeno in poskuša celostno ter kritično naslavljati sodobne družbene izzive s temeljnim vodilom izboljšanja blagostanja družbe v kateri živimo. V ta namen bo izvajalo/izvaja, tako v nacionalnem kot tudi v mednarodnem prostoru razvojno, temeljno in aplikativno raziskovalno, izobraževalno, karierno ter povezovalno funkcijo. V kontekstu slednje, se Središče jasno ločuje od konvencionalnih akademskih ustanov, saj predstavlja most med javnim, zasebnim in tretjim sektorjem, kot tudi gonilo inovativnih rešitev, ki bo presegalo tradicionalne razmejitve med svetom izobraževanja ter svetom dela.

Na tej osnovi je vizija razvoja Središča za socialno podjetništvo Univerze v Ljubljani zastavljena v naslednjih smereh:

  1. v smeri pridobitve ugleda kot osrednjega pobudnika poglobljenih, kontinuiranih in kritičnih razpravo o bistvu, ciljih in pomenu socialnega podjetništva, v akademskem prostoru;
  2. v smeri pridobitve »statusa« observatorija za celovito, sistematično ter proaktivno spremljanje praks socialnega podjetništva, s poudarkom na zaznavanju novih izzivov ter rešitev;
  3. v smeri pridobitve »statusa« referenčnega centra za strokovno podporo akterjem iz prakse, kakor tudi pripravo strokovnih podlag, monitoring in vrednotenje upravno-politične regulacije tega področja;
  4. v smeri pridobitve ugleda kot kredibilnega pobudnika za vključevanje tematik socialnega podjetništva v izobraževalni prostor, tako v kontekstu priprav kurikulov na vseh ravneh izobraževalnega sistema, kot tudi v kontekstu poučevanja in učenja na ravni terciarnega izobraževanja.

Središče za socialno podjetništvo Univerze v Ljubljani (SSP UL) je odprto za sodelovanje s/z:

  • fakultetami,
  • raziskovalci,
  • študenti,
  • organizacijami, ki delujejo po načelih socialnega podjetništva
  • ter političnimi odločevalci na vseh ravneh.