Poslanstvo Središča za socialno podjetništvo Univerze v Ljubljani je izvajanje raziskovalne, izobraževalne in svetovalne dejavnosti na področju socialnega podjetništva in socialne ekonomije, v skladu z akademskimi standardi. Izvajalke teh dejavnosti so interdisciplinarne projektne skupine, v katere so vključeni zainteresirani raziskovalci, učitelji in študenti z vseh članic Univerze v Ljubljani v partnerstvu z zunanjim okoljem. Rezultati teh dejavnosti so namenjeni akterjem v praksi socialnega podjetništva in socialne ekonomije kot tudi nosilcem regulacije tega področja v javni upravi in politični sferi.