Vizija Središča za socialno podjetništvo Univerze v Ljubljani je spodbujati poglobljene, kontinuirane in kritične razprave o socialnem podjetništvu v akademskem in širšem družbenem prostoru ter postati referenčni center, ki nudi strokovno podporo in med seboj povezuje udeležence v praksi socialnega podjetništva in v upravno-politični sferi.


Skladno z vizijo, SSP UL izvaja različne aktivnosti:

  • raziskovanje na področju socialnega podjetništva in socialne ekonomije,
  • sodelovanje v akademskih mrežah za socialno podjetništvo in socialno ekonomijo,
  • mentorstva pri diplomskih, magistrskih in doktorskih nalogah na področju socialnega podjetništva in ekonomije,
  • spodbuja razprave o socialnem podjetništvu in socialni ekonomiji na fakultetah, sodeluje in organizira različne dogodke,
  • sodeluje z različnimi organizacijami na področju socialnega podjetništva kot so socialna podjetja, podporna okolja za socialna podjetja, zasebne nevladne organizacije in javne ustanove.