laboratorij03Povezovanje znanosti, gospodarstva in negospodarstva soustvarjamo na vseh področjih, ki jih znanstveno, raziskovalno in strokovno razvijamo na Univerzi v Ljubljani. Namen tovrstnega povezovanja je učinkovit in aktualen prenos znanj in storitev v gospodarstvo in širšo družbo.


ISKALNIK EKSPERTIZ NA UNIVERZI V LJUBLJANI
Imate v podjetju izziv? Iščete strokovnjake, ki bi vam ga pomagali rešiti? Na 23 fakultetah in 3 akademijah Univerze v Ljubljani vsakodnevno nastajajo neverjetni tehnološki napredki in kreativne rešitve. Naši vrhunski raziskovalci posedujejo strokovna znanja in ekspertize z najrazličnejših področij. Pobrskajte po ekspertizah, ki so na voljo na Univerzi v Ljubljani.
IŠČITE EKSPERTIZE


Povpraševanja naslovite na Pisarno za prenos znanja UL:  ali kontaktne osebe za posamezno področje.

 

NARAVOSLOVJE

 • NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA
 • BIOTEHNIŠKA FAKULTETA
 • FAKULTETA ZA FARMACIJO
 • FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO
 • FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO
 • MEDICINSKA FAKULTETA
 • VETERINARSKA FAKULTETA
 • ZDRAVSTVENA FAKULTETA

TEHNIKA

 • FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO
 • FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO
 • FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO
 • FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET
 • FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO

DRUŽBOSLOVJE

 • EKONOMSKA FAKULTETA
 • PRAVNA FAKULTETA
 • FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE
 • FAKULTETA ZA UPRAVO
 • PEDAGOŠKA FAKULTETA
 • FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO
 • FAKULTETA ZA ŠPORT

HUMANISTIKA

 • TEOLOŠKA FAKULTETA
 • FILOZOFSKA FAKULTETA

UMETNOST

 • AKADEMIJA ZA GLASBO
 • AKADEMIJA ZA GLEDALIŠČE, FILM, IN TELEVIZIJO
 • AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST IN OBLIKOVANJE