Povpraševanja pošljite na oz. kontaktno osebo za posamezno področje.

humanistika01
FILOZOFSKA FAKULTETA
TEOLOŠKA FAKULTETA

 

 

 

FILOZOFSKA FAKULTETA

Filozofska fakulteta je najpomembnejša nacionalna univerzitetna ustanova za izobraževanje in raziskave na področju humanistike in družboslovja, na kateri študira 5900 študentov na vseh treh stopnjah študija. Zaposluje čez 600 vrhunskih univerzitetnih učiteljev in raziskovalcev, organiziranih v enaidvajsetih oddelkih, ki pokrivajo področja zgodovinskih, kulturnih, literarnih, jezikovnih in družbenih ved.

Izobraževanje je tesno povezano s številnimi mrežami izmenjav študentov in učiteljev z 281 evropskimi univerzami. Mednarodna pisarna; kontaktna oseba: Anja Golec ().

V okviru fakultete deluje razvejana mreža lektoratov in študijev slovenščine kot drugega ali tujega jezika na 57 univerzah po svetu. Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik; kontaktna oseba: dr. Mojca Nidorfer Šiškovič ().

Filozofska fakulteta je tudi mednarodno uspešna raziskovalna organizacija. Čez 450 raziskovalcev deluje v 17 raziskovalnih programih in več kot 40 projektnih domačih in mednarodnih skupinah, v katerih skupno sodeluje čez 450 raziskovalcev, organiziranih v Znanstveni inštitut Filozofske fakultete. Programi in projekti; kontaktna oseba: Andrej Prosen,

Na raziskovalnem področju ima pomembno mesto tudi Znanstvena založba FF, ki letno izda okrog 70 monografij in podpira izdajo 12 znanstvenih revij, med katerimi tudi izdaje z veliko mednarodno odmevnostjo. Kontaktna oseba: dr. Matevž Rudolf;

Poleg temeljne dejavnosti Filozofska fakulteta uspešno deluje tudi na področju usposabljanja, svetovanja in nudenja vrste strokovnih storitev na trgu, kjer se vse bolj tesno povezuje z gospodarskimi subjekti. Med najpomembnejše tovrstne dejavnosti sodijo jezikovni tečaji (22 jezikov), programi pedagoškega usposabljanja, strokovni seminarji, storitve s področja varovanja kulturne dediščine. Center za pedagoško izobraževanje; kontaktna oseba: Luka Hrovat (); izpiti iz tujih jezikov: kontaktna oseba: Luka Hrovat (); jezikovni tečaji in seminarji: kontaktna oseba: Matija Vedenik ().

TEOLOŠKA FAKULTETA

Spletna stran