Portal Digitalne knjižnice Univerze v Ljubljani (DiKUL)
Preko portala Digitalne knjižnice UL (http://dikul.uni-lj.si) je študentom na voljo več kot 20.000 plačljivih e-revij, več kot 170.000 plačljivih e-knjig in bibliografske zbirke (nekatere s celotnimi besedili). Med njimi so tudi revije in zbirke založnikov, ki so posebej navedene v nadaljevanju tega seznama in so dostopne tudi na drug način – v izvirnem vmesniku na spletni strani založnika.
Dostop do DiKUL je brez gesla možen z računalnikov članic Univerze v Ljubljani.
Za oddaljeni dostop potrebuje študent številko študentske izkaznice in geslo, ki ga pridobi v knjižnici matične fakultete oziroma akademije. Navodila, kako pridobite geslo za oddaljeni dostop do DiKUL, so na voljo tudi tukaj. Geslo za DiKUL je enako geslu za vmesnik Moja knjižnica v COBISS.SI.

Spletni vmesnik Moja knjižnica v COBISS.SI
Vmesnik omogoča naročanje, rezerviranje in podaljšanje roka izposoje ter druge storitve. Za vstop potrebuje študent številko študentske izkaznice in geslo, ki ga pridobi v knjižnici matične fakultete oziroma akademije. Geslo za vmesnik Moja knjižnica je enako geslu za DiKUL.

Bibliografska zbirka in citatni indeksi Web of Science
Bibliografska zbirka s citatnimi indeksi za vsa področja znanosti.
Dostop na http://webofknowledge.com.
Brez gesla je dostop do WoS možen z računalnikov članic Univerze v Ljubljani.
Za oddaljeni dostop do WoS se prijavite z digitalno identiteto UL-ID. Pod »Institutional (Shibboleth) users sign in« izberete »Arnes AAI Federation«, nato »Go«, potem »University of Ljubljana«, nato se pojavi okno za vpis digitalne identitete UL-ID. Vaše uporabniško ime ima obliko (črka imena, črka priimka, štiri številke, »@student.uni-lj.si«).
Dostop do WoS je možen tudi preko DiKUL.

Servis ProQuest
Združena zbirka izvlečkov in celotnih besedil revij in drugih publikacij s področja ekonomsko-poslovnih ved, zdravstvenih ved, medicine, družbenih, tehniških (materiali) in drugih ved.
Dostop na http://home.izum.si/izum/ft_baze/proquest.asp.
Brez gesla je dostop do servisa ProQuest možen z računalnikov članic Univerze v Ljubljani.
Za oddaljeni dostop do servisa ProQuest se prijavite z digitalno identiteto UL-ID. Vaše uporabniško ime ima obliko (črka imena, črka priimka, štiri številke, »@student.uni-lj.si«; navodila).
Dostop do ProQuest je možen tudi preko DiKUL.

Znanstvene revije ScienceDirect in bibliografska zbirka ter citatni indeks Scopus založnika Elsevier
Zbirka revij s področij tehnike, naravoslovja, medicine in drugih ved ter bibliografska zbirka in citatni indeks za vsa področja znanosti.
Dostop na http://www.sciencedirect.com/ oziroma http://www.scopus.com.
Brez gesla je dostop do ScienceDirect in Scopusa možen z računalnikov članic Univerze v Ljubljani.
Za oddaljeni dostop do ScienceDirect in Scopusa se prijavite z digitalno identiteto UL-ID. Uporabniki za dostop do ScienceDirect izberejo opcijo »Sign in pod »Login via your institution« izberejo »Univerza v Ljubljani«, nato se pojavi okno za vpis digitalne identitete UL-ID. Vaše uporabniško ime ima obliko (črka imena, črka priimka, štiri številke, »@student.uni-lj.si«).
Za dostop do zbirke Scopus uporabniki izberejo opcijo »Login«, nato »Other Institution login« in v spustnem meniju pod »Or choose your institution's region or group and click the name from the results below to login« izberejo federacijo »Arnes AAI (Slovenia)« ter »Univerza v Ljubljani« in nadaljujejo z vpisom svoje digitalne identitete UL-ID v pojavno okno.
Dostop do ScienceDirect in Scopusa je možen tudi preko DiKUL.

Znanstvene revije in monografije SpringerLink založnika Springer
Zbirka revij s področij biomedicine, naravoslovnih in tehniških ved, poslovnih ved in ekonomije, humanistike, psihologije, sociologije, prava in drugih ved.
Dostop na http://link.springer.com/.
Brez gesla je dostop do SpringerLink možen z računalnikov članic Univerze v Ljubljani.
Za oddaljeni dostop do SpringerLink se prijavite z digitalno identiteto UL-ID. Uporabniki izberejo opcijo »Sign up/Log in«, nato »Log in via Shibboleth or Athens«, potem pod »Or, find your institution (via Shibboleth)” v spustnem seznamu izberejo “University of Ljubljana”, nato se pojavi okno za vpis digitalne identitete UL-ID. Vaše uporabniško ime ima obliko (črka imena, črka priimka, štiri številke, »@student.uni-lj.si«).
Dostop do SpringerLink je možen tudi preko DiKUL.

Portal IEEE Xplore Digital Library založnika IEEE
Portal z revijami, knjigami in standardi.
Dostop na http://ieeexplore.ieee.org/.
Brez gesla je dostop do IEEE Xplore Digital Library možen z računalnikov članic Univerze v Ljubljani.
Za oddaljeni dostop do IEEE Xplore Digital Library se prijavite z digitalno identiteto UL-ID. Izberite opcijo »Institutional Sign In«, nato "Shibboleth", potem poiščete »University of Ljubljana«, nato se pojavi okno za vpis digitalne identitete UL-ID. Vaše uporabniško ime ima obliko (črka imena, črka priimka, štiri številke, »@student.uni-lj.si«).
Dostop do IEEE Xplore Digital Library je možen tudi preko DiKUL.

Znanstvene revije IOP Science založnika IOP Publishing
Revije s področij fizike, astronomije in astrofizike, matematike, meritev, materialov, elektronike, računalništva in z njimi povezanih področij v tehniki, medicini, biologiji, kemiji.
Dostop na http://iopscience.iop.org/.
Brez gesla je dostop do IOP Science možen z računalnikov članic Univerze v Ljubljani.
Za oddaljeni dostop do IOP Science se prijavite z digitalno identiteto UL-ID. Uporabniki izberejo opcijo »Institutional login«, potem v spustnem meniju »University of Ljubljana«, nato se pojavi okno za vpis digitalne identitete UL-ID. Vaše uporabniško ime ima obliko (črka imena, črka priimka, štiri številke, »@student.uni-lj.si«).
Dostop do IOP Science je možen tudi preko DiKUL.