Vstop v spletno učilnico

Za vstope v spletne učilnice vaših fakultet in akademij uporabljajte uporabniško ime, ki ste ga pridobili z identiteto UL-ID. Uporabniško ime je oblike (Prva črka imena, prva črka priimka, štiri številke in domena).

Vašo digitalno identiteto lahko prevzamete na https://id.uni-lj.si/. Po prevzemu se bo identiteta aktivirala, prav  tako pa se bo s tem aktivirala spletna pošta. Preverite lahko tudi pravilnost podatkov, ki jih vpisujete (https://id.uni-lj.si/index.php?action=userdata). Če so podatki pravilni in imate z vstopom v spletno učilnico vaše fakultete težave, se obrnite na referat vaše fakultete.

Če uporablja vaša fakulteta za vstop v spletno učilnico drugačno obliko identitete, se prav tako obrnite na svoj referat.