Pravilen vnos uporabniškega imena pri prijavi z digitalno identiteto

Uporabniško ime, ki ste ga pridobili z digitalno identiteto, je oblike

      ab1235@student.uni-lj.si

Pri prijavi pazite, da uporabniškemu imenu ne sledijo znaki kot so presledki, pike, … ki ste jih mogoče pomotoma prekopirali iz obvestila.
 

Z digitalno identiteto UL-ID ne morem vstopiti v spletni referat akademije oz. fakultete

Digitalno identiteto UL-ID za vstop v spletni referat (VIS, Studis, …) uporabljajo vse akademije in fakultete.

Digitalna identiteta UL-ID se uporablja tudi za prijavo v spletni referat za interdisciplinarne študijske programe Biomedicina, Statistika in Varstvo okolje.

Za prijavo v spletne referate zgoraj naštetih fakultet se obrnite na pomoč na vaši fakulteti.

Če z digitalno identiteto UL-ID ne morete vstopiti v vaš spletni referat vas prosimo, da postopate po naslednjih korakih.

  1. Na ID portalu s funkcijo Preverjanje uporabniškega imena in gesla preverite, če imate pravilno kombinacijo uporabniškega imena in gesla. Če je preverjanje uspešno, boste videli vaše podatke v ID portalu, ki jih ne spreminjajte. To pomeni, da je vaša digitalna identiteta UL-ID aktivna. Obrnite se na sodelavce v študentskem referatu, da vam uredijo pravice v spletnem referatu.
  2. Če vaše uporabniško ime ni pravilno, na ID portalu prijavite napako. Za vrsto napako izberite »Pozabil/a sem uporabniško ime«.
  3. Če ste pozabili vaše geslo, na ID portalu s funkcijo Sprememba gesla nastavite novo geslo

 

Uporaba spletnih brskalnikov za dostop do spletnih referatov

Najbolj preverjena spletna brskalnika za dostop do spletnih referatov sta Microsoft Internet Explorer in Mozilla Firefox. Zato v primeru težav pri uporabi spletnega referata priporočamo uporabo le teh dveh brskalnikov.

 

Priprava fotografije za študentsko izkaznico

Zakon o visokem šolstvu je določil, da mora biti študentska izkaznica opremljena s fotografijo. Študentska izkaznica s fotografijo se izda za vse študente, ki se v študijskem letu 2023/2024 prvič vpisujejo v študijski program UL, ali v študijskem letu 2023/2024 menjajo študijski program ali za študente, ki zahtevajo izdajo nove izkaznice (npr. če jo izgubi). Ostali študenti še naprej uporabljajo že izdane in veljavne izkaznice, torej tudi tiste brez fotografije.

Študenti svojo fotografijo oddate v elektronski obliki pri izpolnjevanju vpisnega lista ob prvem vpisu. Fotografija mora biti takšna, kot je predpisana za osebno izkaznico (podrobnejša navodila si lahko preberete na spletnih straneh Ministrstva za notranje zadeve). Študent mora biti fotografiran od spredaj, z odkritim čelom in obrazom, brez klobuka, čepice ali rute. V ozadju ne smejo biti predmeti ali objekti. Fotografija mora biti pokončna, ne sme imeti robu ali okvira. Format slike mora biti JPG in najmanj širine 400 pik in višine 503 pike.

Primer pravilne fotografije (vir MNZ):

 Pravilna slika

PREDEN ZAČNETE Z IZPOLNJEVANJEM VPISNEGA LISTA PREKO SPLETA, PRIPRAVITE SLIKO NA RAČUNALNIKU, NA KATEREM BOSTE IZPOLNJEVALI VPISNI LIST. TAKO KOT BO SLIKA PRIKAZANA PRI PRILAGANJU SLIKE NA VPISNEMU LISTU, BO TUDI NATISNJENA NA ŠTUDENTSKI IZKAZNICI. ZATO BODITE PRI PRIPRAVI IN ODDAJI SLIKE NATANČNI. 

ŠTUDENT JE ZA USTREZNOST FOTOGRAFIJE ODGOVOREN SAM. 

ČE SLIKA NE BO USTREZALA MINIMALNIM POGOJEM VELIKOSTI IN RESOLUCIJE, NE BOSTE MOGLI ODDATI VPISNEGA LISTA IN S TEM ZAKLJUČITI VPISA NA UNIVERZO V LJUBLJANI.   

ČE V VPISNEM LISTU ODDANA FOTOGRAFIJA NE BO PRIKAZOVALA VAŠE PRAVE PODOBE (npr. na fotografiji ne boste sami, na fotografiji ne bo nevtralnega ozadja itd.), VAM ŠTUDENTSKE IZKAZNICE NE BOMO IZDALI. STROŠKE IZDAJE NOVE IZKAZNICE NOSI ŠTUDENT SAM, IZKAZNICA SE OBRAČUNA V SKLADU S CENIKOM UNIVERZE V LJUBLJANI.  

OPOZORILO: V skladu z določili Statuta UL se status študenta izkazuje z univerzitetno študentsko izkaznico. Študent brez študentske izkaznice ne bo mogel izkazati statusa študenta in koristiti drugih ugodnosti, vezanih na študentsko izkaznico.   

Kako pridobim fotografijo v elektronski obliki? 

A. Pri fotografu (priporočeno) 
Najmanj zapletov in kvalitetno sliko boste imeli, če se fotografirate pri fotografu in zahtevate sliko v elektronski obliki po e-pošti ali na USB ključku.

B.     Fotografija s fotoaparatom 
Za pomoč prosite prijatelja, da vas bo fotografiral.
1.      Postavite se pred prazno, gladko steno.
2.      Prijatelj naj vas fotografira s fotoaparatom v skladu z zgornjimi navodili in z vključeno bliskavico (flešem).
3.      Prenesite sliko na računalnik in jo shranite v formatu JPG.

C.    Fotografija s pametnim telefonom 
Za pomoč prosite prijatelja, da vas bo fotografiral.
1.      Postavite se pred prazno, gladko steno.
2.      Prijatelj naj vas fotografira s pametnim telefonom v skladu z zgornjimi navodili in z vključeno bliskavico (flešem).
S pomočjo elektronske pošte (Share -> e-pošta) ali drugim načinom prenosa, sliko prenesite na računalnik, kjer boste izpolnjevali vpisni list.
Najbolj preverjena spletna brskalnika za dostop do spletnih referatov sta Microsoft Internet Explorer in Mozilla Firefox. Zato v primeru težav pri uporabi spletnega referata priporočamo uporabo le teh dveh brskalnikov.