Skoči na vsebino

Doktorska šola

Zagovori doktorskih disertacij
Arhiv zagovorov doktorskih disertacij

Zagovor doktorske disertacije (Žlabravec)

Datum: 29.09.2022
Ura: 13:00:00

Univerza v Ljubljani Veterinarska fakulteta

Senat Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani razpisuje
 
J A V N I   Z A G O V O R
doktorske disertacije z naslovom
 
Herpesvirusi pri izbranih skupinah prostoživečih ptic
Herpesviruses in selected groups of free-living birds
 
ki jo je izdelal
 
Zoran Žlabravec, dr. vet. med.
 
Javni zagovor bo v četrtek, 29. septembra 2022 ob 13.00 uri v podiplomski predavalnici UL Veterinarske fakultete v Ljubljani, Gerbičeva 60.
 
Mentor dela izr. prof. dr. Joško Račnik (UL VF) in somentor doc. dr. Al Vrezec (NIB), znanstveno področje veterinarska medicina.
 
Vljudno vabljeni.