Doktorski študijski programi

BIOMEDICINA
Ostale informacije

OBVESTILA:

Predvideni termini sej Programskega sveta Biomedicina v študijskem letu 2021/2022:

14. 10. 2021
17. 2. 2022
21. 4. 2022
9. 6. 2022
25. 8. 2022

Rok za posredovanje vlog in prošenj za obravnavno na seji  je 10 dni pred sejo.