Doktorski študijski programi

BIOMEDICINA
Ostale informacije

OBVESTILA:

Predvideni termini sej Programskega sveta Biomedicina v študijskem letu 2020/2021:

15. 10. 2020
4. 2. 2021
22. 4. 2021
17. 6. 2021 - odpovedana
26. 8. 2021

Rok za posredovanje vlog in prošenj za obravnavno na seji  je 10 dni pred sejo.