Prva stran
  1. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
  2. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
  3. Magistrski študijski programi
  4. Doktorski študijski programi
  5. Partnerji
  6. Prijavno-sprejemni postopki
  7. Cenik storitev za študente
  8. Študentski svet

Interdisciplinarni doktorski študijski program BIOMEDICINA
Ostale informacije

Dogodki 

- Laboratorij za farmakogenetiko vabi strokovno in širšo javnost na dan odprtih vrat, ki bo 1. 12. 2018 med 9.00 in 13.00 v Srednji predavalnici Medicinske fakultete na Korytkovi 2. Dogodek je posvečen predstavitvi personalizirane medicine in preemptivnega farmakogenomskega testiranja pri nas, predstavitvi evropskega projekta Obzorja 2020 Ubiquitous Pharmacogenomics in predstavitvam izkušenj sodelavcev na tem projektu. V drugem delu pa bodo predstavljene raziskovalne teme in rezultati na področju farmakogenetike nevrodegenerativnih bolezni, presnovnih motenj in raka.
Več informacij