Prva stran
 1. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
 2. Magistrski študijski programi
 3. Doktorski študijski programi

Za leto 2017/2018

Podatki so veljavni za študijsko leto 2017/2018.

Leto plus

Leto plus
IT za študijske namene (3 ECTS KT)

Cilj predmeta je, da študenti pridobijo znanja in kompetence za:

 • uporabo informacijskih sistemov fakultete (digitalna identiteta, spletna učilnica, študentski informacijski sistem, Eduroam),
 • uporabo knjižničnih storitev (COBISS, iskanje gradiva, razpoložljivost gradiva),
 • uporabo univerzitetnega repozitorija,
 • osnove pisanja strokovnih besedil
 • priprava pisnih poročil
 • osnove etike v pisanju (citiranje, plagiatorstvo, intelektualna lastnina)
 • pripravo interaktivnih predstavitev
 • uporabo osnovnih oblačnih orodij
 • osnovno grafično oblikovanje in vizualizacijo
 • uporabo orodja za sodelovanje in produktivnost
  (Google Drive, Dropbox, Office 365, Overleaf, ShareLaTeX),

Predmet obsega 3 ECTS KT, v obsegu 45 ur in poteka na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani.