Prva stran
 1. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 2. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
 3. Magistrski študijski programi
 4. Doktorski študijski programi
 5. Partnerji

Leto plus
IT za študijske namene (3 ECTS KT)

Cilj predmeta je, da študenti pridobijo znanja in kompetence za:

 • uporabo informacijskih sistemov fakultete (digitalna identiteta, spletna učilnica, študentski informacijski sistem, Eduroam),
 • uporabo knjižničnih storitev (COBISS, iskanje gradiva, razpoložljivost gradiva),
 • uporabo univerzitetnega repozitorija,
 • osnove pisanja strokovnih besedil
 • priprava pisnih poročil
 • osnove etike v pisanju (citiranje, plagiatorstvo, intelektualna lastnina)
 • pripravo interaktivnih predstavitev
 • uporabo osnovnih oblačnih orodij
 • osnovno grafično oblikovanje in vizualizacijo
 • uporabo orodja za sodelovanje in produktivnost
  (Google Drive, Dropbox, Office 365, Overleaf, ShareLaTeX),

Predmet obsega 3 ECTS KT, v obsegu 45 ur in poteka na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani.