Prva stran
  1. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
  2. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
  3. Magistrski študijski programi
  4. Doktorski študijski programi
  5. Partnerji

Leto plus
Slovenski jezik in slovenska kultura (3 ECTS KT)

Predmet, ki obsega 60 kontaktnih ur in je ovrednoten s 3 KT je namenjen tujim študentom UL, ki želijo dopolniti svoje vedenje o slovenskem jeziku in slovenski kulturi, z namenom lažjega vključevanja in vživljanja v slovensko družbo. Predmet ponuja strnjen pregled geografskih danosti, zgodovinskih dejavnikov, umetnostnozgodovinskih, literarnih in drugih kulturnih tokov, etnoloških značilnosti, političnih in gospodarskih dejavnikov, družbenih danosti in življenja v sodobni slovenski družbi. V predmet je poleg tega vključen pregled dogajanja na področju likovne umetnosti, gledališča, plesa, filma, glasbene ustvarjalnosti.