Prva stran
  1. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
  2. Magistrski študijski programi
  3. Doktorski študijski programi

Za leto 2017/2018

Podatki so veljavni za študijsko leto 2017/2018.

Leto plus

Leto plus
Slovenski jezik in slovenska kultura (3 ECTS KT)

Predmet, ki obsega 60 kontaktnih ur in je ovrednoten s 3 KT je namenjen tujim študentom UL, ki želijo dopolniti svoje vedenje o slovenskem jeziku in slovenski kulturi, z namenom lažjega vključevanja in vživljanja v slovensko družbo. Predmet ponuja strnjen pregled geografskih danosti, zgodovinskih dejavnikov, umetnostnozgodovinskih, literarnih in drugih kulturnih tokov, etnoloških značilnosti, političnih in gospodarskih dejavnikov, družbenih danosti in življenja v sodobni slovenski družbi. V predmet je poleg tega vključen pregled dogajanja na področju likovne umetnosti, gledališča, plesa, filma, glasbene ustvarjalnosti.