SEZNAM POTENCIALNIH MENTORJEV DOKTORSKEGA ŠTUDIJA STATISTIKA/

LIST OF POTENTIAL MENTORS OF DOCTORAL PROGRAMME IN STATISTICS

 Interdisciplinarni doktorski študijski program Statistika izvajajo habilitirani učitelji, ki sodelujejo pri organiziranih oblikah pouka in mentorstvih ter nudijo raziskovalno infrastrukturo kandidatom za izdelavo doktorskega dela.
Ker si mora kandidat mentorja izbrati pred vpisom v program, s katerim skupaj oblikujeta predmetnik in določita raziskovalni program, smo oblikovali seznam potencialnih mentorjev doktorskega študija Statistika. Seznam potencialnih mentorjev je okviren in v pomoč študentom pri iskanju mentorjev na doktorskem študiju. 

Prior to the enrolment to the programme candidates are requested to choose the mentor who will agree to supervise their research work.
 

Rok Blagus

Andrej Blejec   

Valentin Bucik

Tomaž Čater

Gregor Dolinar

Anuška Ferligoj

Melita Hajdinjak

Nevenka Hrovatin

Damijana Kastelec

Nataša Kejžar

Tina Kogovšek

Damjana Kokol Bukovšek

Katarina Košmelj

Luka Kronegger

Katja Lozar Manfreda

Lara Lusa

Andrej Mrvar

Irena Ograjenšek

Matjaž Omladič

Marko Pahor

Anja Podlesek

Maja Pohar Perme

Jože Sambt

Sergeja Slapničar

Alenka Slavec - somentorica

Gregor Sočan   

Janez Stare

Goran Turk

Miroslav Verbič

Aleš Žiberna