1. Skupni doktorski študijski program tretje stopnje SOCIALNO DELO / International Doctoral Studies in Social Work (INDOSOW)

Sodelujoče institucije:

  • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo
  • Fachhochschule St. Pölten, Gmbh, Avstrija
  • University of Jyväskylä, Finska
  • Alice Salomon Fachhochschule fur Socialarbeiten und Socialpädagogik, Berlin, Nemčija
  • Anglia Ruskin University, Faculty of Health and Social Care, Cambridge, Velika Britanija
  • Die Universität Siegen, Nemčija

Trajanje študija: 3 leta
Število kreditnih točk (ECTS): 180

Pridobljen znanstveni naslov je:  doktor oz. doktorica znanosti (okrajšava: dr.).

Temeljni cilji programa:
Temeljni cilji skupnega doktorskega študijskega programa Socialno delo so: zagotoviti akademizacijo socialnega dela, internacionalizacija socialnega dela, omogočiti razvoj discipline, spodbuditi sodelovanje interesnih skupin, razvijanje primerjalne perspektive, zagotoviti program, ki spodbuja kritično raziskovanje. Skupni doktorski študijski program je prvi skupni evropski doktorski program, ki daje študentom priložnost, da se vključijo v mednarodni interdisciplinarni študij socialnega dela, blaginjskih sistemov in socialnih politik. Pomembno področje raziskovanja predstavljajo povezave med socialnim delom in socialno politiko v Evropi in sodobni trendi v evropski socialni politiki. Program ponuja možnosti za primerjalne raziskave o podobnostih in razlikah blaginjskih režimov v državah Evropske unije in zunaj nje.

Struktura programa:
Med šestimi partnerskimi visokošolskimi ustanovami si študenti izberejo najmanj eno tujo partnersko univerzo, kjer s pomočjo drugega mentorja ali mentorice opravijo želeno raziskovalno delo in del obveznih in/ali izbirnih študijskih obveznosti. Po opravljenem študiju poleg doktorske listine svoje matične univerze pridobijo tudi listino univerze, na kateri so opravili del študijskih obveznosti.

Več informacij: www.indosow.net

Obvestilo:
V skladu s sklepom Senata Univerze v Ljubljani, akreditiranemu skupnemu doktorskemu študijskemu programu 3. stopnje Socialno delo-INDOSOW, ki ga s tujimi partnerji izvaja Fakulteta za socialno delo in ki se mu v študijskem letu 2015/16 izteče akreditacija (30. 9. 2016), Univerza v Ljubljani akreditacije ne bo podaljšala.

Obvestilo objavljamo v skladu z 9. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu – ZViS-J (Uradni list RS, št. 85/14) - prehodne in končne določbe. Senat Univerze v Ljubljani je odločitev sprejel na 13. seji, 23. 12. 2014.