Home page
 1. Top news
 2. Why study at the University of Ljubljana
 3. Useful contacts and information
 4. POPR - Personal and Professional Development Portal
 5. Learning Slovene
 6. Year plus
 7. Fields of study
 8. Information guide for international students
 9. Bachelor and Single-cycle master degree programmes
 10. Master degree programmes
 11. Doctoral degree programmes
 12. International Cooperation and Exchange
 13. Career centres, tutelage, extracurricular activities
 14. Summer school 2021
 15. Programmes and Subjects in English
 16. Frequently asked questions
 17. Impressions
 18. Partners and Memberships
 19. University ranking
 20. Young Researchers
 21. Living in the Republic of Slovenia and Ljubljana
 22. Student council
 23. Latest research news

STATISTICS
Rules and forms

 

Pravila in postopki na doktorskem študiju

Zbrana pravila in postopki o doktorskem študiju na Univerzi v Ljubljani, marec 2012 

 

Pogoj za izkazovanje raziskovalne aktivnosti mentorja:

Sklep senata UL o pogojih za izkazovanje raziskovalne aktivnosti mentorja na dr. študiju od študijskega leta 2017/18 dalje

Pogoj za izkazovanje raziskovalne aktivnosti mentorja na dr. študiju do študijskega leta 2016/2017:
(So)mentor mora imeti izkazano raziskovalno aktivnost z ustrezno znanstveno bibliografijo s področja teme doktorske disertacije (3 do 5 referenc). Minimalni pogoj za izkazovanje raziskovalne aktivnosti (so)mentorja je, da v primeru temeljnih raziskav z bibliografijo v zadnjih petih letih doseže 100 točk po SICRIS- u oz. v primeru aplikativnih raziskav 40 točk in ima dokazila o uspešnosti prenosa rezultatov projektov v prakso. Minimalni pogoj za izkazovanje raziskovalne aktivnosti (so)mentorja študenta, vpisanega na Medicinsko fakulteto, je, da ima v zadnjih petih letih izkazanih 100 točk po SICRIS- u.

 

Podaljšanje veljavnosti teme dr. disertacije:
Tema doktorske disertacije velja štiri leta od soglasja Senata UL k temi. Če kandidat v tem roku ne more predložiti izdelane disertacije v oceno, lahko v soglasju z mentorjem zaprosi za podaljšanje roka.  O tem odloči senat članice, ki lahko podaljša rok za izdelavo doktorske disertacije za eno leto. Senat članice lahko izjemoma podaljša rok za oddajo disertacije še za največ eno leto, če presodi, da je to izrednega pomena za raziskavo in razvoj stroke ali če so za to podani ustrezni opravičljivi zdravstveni in/ali socialni razlogi.

 

Pravilnik o preverjanju podobnosti vsebine elektronske oblike pisnega zaključnega dela študija in pogojih za začasno nedostopnost vsebine pisnega zaključnega dela študija, objavljen 5. 1. 2016 (pravilnik v angleškem jeziku)

The interdisciplinary Doctoral Programme in Statistics adheres to principles of Rules and Regulations on Doctoral Studies dealing with its mode and implementation as follows:

 1. University of Ljubljana publishes the call for enrolment into the Doctoral Programme in Statistics. Call for enrolment has to adhere to the Statute of the University of Ljubljana and includes guidelines for module selection as well as information on available number of study places.
 2. The applications are collected at University of Ljubljana and submitted to the Programme Council.
 3. Students are obliged to find a mentor, make the decision about the choise of module and courses.
 4. The enrolment is in the domain of the Faculty of Mathematics and Physics, under the authority of the Rector of the University of Ljubljana; however, all procedures necessary to obtain the doctoral degree are in the domain of the participating faculties.
 5. Upon enrolment in the each year of study candidate and the University of Ljubljana sign a contract that regulates all details of the study.
 6. Each participating faculty takes up the whole responsibility for organisation and implementation of the courses in its domain.
 7. Registration of topic as well as evaluation of each doctoral thesis are in the domain of the faculty senate responsible for a given study module. The Senate of the University of Ljubljana has to consent to the doctoral dissertation topic and the proposed mentor(s).
 8. University of Ljubljana awards the doctoral diploma to the candidate upon fulfillment of all study requirements.
 9. Description of regulatory bodies and decision-making process:
  Programme Council’s responsibilities are published at www.uni-lj.si/study/doctoral/statistics/programmecoucnil-coordinators/programmecoucnil/.
  Module co-ordinators responsibilities are published at www.uni-lj.si/study/doctoral/statistics/programmecoucnil-coordinators/coordinators/.