Go to content
Home page
 1. Top news
  1. Presentation of sports and other extracurricular activities, 13th October 2023, 10.00 a.m
  2. Challenges abroad
  3. Writing course for master's students, 8 November 2023 – 17 January 2024
  4. Call for enrolment 2023/2024
  5. Information days 2023
  6. Application periods 2023/2024
  7. Slovene Learning Online
  8. International student Welcome day, 15 September 2023 at 2 pm CEST
  9. Support and assistance for students affected by the crisis in Ukraine
  10. Special note for prospective students
  11. Questionnaire results
  12. POPR - Personal and Professional Development Portal
  13. UL presentation brochures in different languages
  14. Study at the University of Ljubljana
  15. Strategy for the internationalisation
  16. Project »Fostering Internationalization at Montenegrin HEIs through Efficient Strategic Planning / IESP«
 2. Information guide for international students
 3. Bachelor's and Single-cycle master's degree programmes
 4. Master degree programmes
 5. Doctoral degree programmes
 6. Programmes and Subjects in English
 7. International Cooperation and Exchange
 8. Impressions
 9. Career centres, tutelage, extracurricular activities
 10. Summer school 2023
 11. Young Researchers
 12. Latest research news
 13. Student council
 14. University of Ljubljana member faculties and academies
 15. University ranking
 16. Useful contacts and quick overview
 17. Year plus
 18. Students with special needs and special status
 19. Mental health
 20. Admission procedure

SMUL-MZZ

 

MOŽNOSTI ZA SODELOVANJE ČLANOV SMUL Z MINISTRSTVOM ZA ZUNANJE ZADEVE 

DIPLOMATSKA AKADEMIJA

Jeseni 2020 načrtujemo začetek dela Diplomatske akademije Ministrstva za zunanje zadeve (MZZ), katere cilj bo izobraževanje in usposabljanje slovenskih diplomatov. Zainteresirani smo za družboslovna predavanja na temo mednarodnih odnosov (politologije), mednarodnega prava, svetovnega gospodarstva, psihologije, menedžmenta, slovenske in svetovne zgodovine ipd. Načrtujemo tudi nekaj modulov, ki so povezani z naravoslovjem, npr. umetna inteligenca in trajnosti razvoj (klimatske spremembe), odprti pa smo za vse pereče družbene teme. Kratkoročno bi sodelovanje zgledalo kot enkratno predavanje na MZZ, na srednji rok bi lahko na nekaterih področjih razvili tematske delavnice. Na MZZ smo vzpostavili avdio in video konferenčni sistem, zato je mogoče predavanja organizirati tudi na daljavo. Glede sodelovanja z Diplomatsko akademijo se lahko obrnete na:


ZNANSTVENA DIPLOMACIJA

Ker menimo, da so dosežki slovenske znanosti in raziskovalcev presežni tudi v mednarodnem merilu, želimo na MZZ okrepiti promocijo in internacionalizacijo slovenske znanosti in njenih dosežkov. Podpiramo povezovanje, pretok znanja in interese slovenske znanstvene skupnosti in njenih glavnih akterjev tako znotraj EU kot v širšem mednarodnem kontekstu. Vsebinsko se v naslednjem srednjeročnem obdobju osredotočamo na internacionalizacijo znanstvene odličnosti, povezane predvsem s področji voda, digitalizacije, umetne inteligence in krožnega gospodarstva v državah, kjer je potencial za takšno sodelovanje velik. Kontakt: (globalni izzivi).

Ključ do uspešne promocije države je v močni povezanosti med gospodarsko, kulturno in znanstveno diplomacijo. To je naše vodilo pri vseh projektih, ki jih snujemo, tudi za predsedovanje Svetu EU naslednje leto. Pri tem dobro sodelujemo tudi z Univerzo v Ljubljani. Kot prispodoba naše vizije lahko služi projekt "Papirologija", ki ga je v sklopu UL lani izvedla ALUO v sodelovanju z ljubljansko razvojno agencijo, Inštitutom za papir in celulozo in podjetjem ALUO Smith. V enem projektu se združili oblikovalci politik, gospodarstvo, raziskovalci in ustvarjalci. Takšne projekte s pomočjo veleposlaništev z veseljem promoviramo in širimo po svetu. Kontakt: (gospodarski, javni in kulturni vidik).


BLEJSKI STRATEŠKI FORUM

MZZ vsako leto avgusta/septembra organizira odmeven globalni dogodek Blejski strateški forum (BSF), ki privabi udeležence iz diplomacije, visoke politike, gospodarstva, civilne družbe, mlade itd. BSF je lepa priložnost, da mednarodni javnosti predstavimo odličnost raziskovalnih projektov, pri katerih sodelujejo slovenski znanstveniki in strokovnjaki.

Na letošnjem BSF izpostavljamo predvsem AmCham Poslovni zajtrk na temo "Sodelovanje gospodarstva, države, civilne družbe in znanosti kot odgovor na novo realnost". Govorci bodo dr. Jure Leskovec (Stanford University), Jonatham Moore (US State Department), Ulrik Vestergaard Knudsen (OECD) in drugi. V kolikor bi želeli digitalno spremljati ta ali drugi dogodek na BSF se lahko prijavite na: .


IZVEDENSKE KANDIDATURE V MEDNARODNE ORGANIZACIJE

Na MZZ-ju želimo naše uspešne in ugledne izvedence promovirati v mednarodne izvedenske organe (npr. v okviru OZN), na prioritetnih področjih slovenske zunanje politike. Ta področja so: mir in varnost, človekove pravice, varstvo okolja, razvojno sodelovanje in humanitarna pomoč ter mednarodno pravo. To je priložnost za naše eksperte, da se še bolj uveljavijo v mednarodni sferi, Slovenija pa kot država poveča svojo prepoznavnost. Izvedenci delujejo neodvisno od države in v teh organizacijah niso zaposleni. Slovenija se odloča za te kandidature v skladu z našimi interesi in zmožnostmi. Javni poziv za vpis v evidenco je objavljen na tej povezavi.