1. Poslovno poročilo rektorja 2015

Odmevi leta 2015
Februar

Dr. Jukka Viitanen s prorektorico prof. dr. Majo Makovec Brenčič
Dr. Jukka Viitanen s prorektorico prof. dr. Majo Makovec Brenčič

Obeležili smo petdeset let od začetka uvajanja organizirane in vodene športne vzgoje na Univerzi v Ljubljani. Ob svečanem dogodku smo izdali publikacijo 50 let Športne vzgoje na Univerzi v Ljubljani 1963–2013, podelili smo tudi priznanja za prispevek k razvoju in umeščanju športne vzgoje, dolgoletno pedagoško delo ter publicistično dejavnost na področju univerzitetnega športa.

Revija Angewandte Chemie je objavila članek z naslovom Tetraciklinski antibiotik nove generacije učinkovit proti večkratno odpornim bakterijam sodelavcev z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Z novejšimi postopki biosinteznega inženirstva so razvili nov tetraciklinski antibiotik karboksiamido-kelokardin, ki ga odlikuje nov način delovanja in odlična aktivnost tudi proti številnim večkratno odpornim patogenom, ki povzročajo bolnišnične okužbe.

Na Univerzi v Ljubljani smo skupaj z Nacionalnim inštitutom za biologijo gostili strokovnjaka na področju načrtovanja, razvoja ter upravljanja regijskih inovacijskih sistemov in stičišč dr. Jukka Viitanena s Finske. Dr. Viitanen je priznan strokovnjak na področju razvoja inovacijskih sistemov z izkušnjami v visokotehnoloških panogah azijsko-pacifiške regije.

Projekt Varstvo in spremljanje varstvenega statusa populacije volka (Canis lupus) v Sloveniji (kratko ime SloWolf ) je bil izmed 61 projektov s področja narave oziroma nanjo vezane komunikacije izbran kot eden od 13 najboljših LIFE projektov, ki jih vsako leto izberejo države članice skupaj z Evropsko komisijo. Projekt smo izvajali skupaj z Zavodom za gozdove Slovenije in Društvom Dinaricum. Cilj projekta SloWolf je bil dolgoročno ohranjanje populacije volkov, njihovega glavnega plena in življenjskih prostorov v Sloveniji ter izboljšanje njihovega sobivanja z ljudmi.