1. Poslovno poročilo rektorja 2015

Izobraževanje
Internacionalizacija v izobraževalni dejavnosti

katja-cerjak.png

Začeli smo oblikovati mrežo uglednih univerz, s katerimi želimo dolgoročno, vsestransko in poglobljeno sodelovati. Praviloma z njimi sklenemo sporazume o strateškem sodelovanju.

KATJA CERJAK
pomočnica glavne tajnice v univerzitetni službi za mednarodno sodelovanje

Da bi Univerza v Ljubljani postala prepoznana vodilna univerza v širši regiji, povečujemo obseg vključenosti v mednarodne raziskovalne projekte in količino z njimi pridobljenih sredstev. V obdobju od leta 2012 do leta 2020 bomo za tretjino povečali število študentov na izmenjavi ter za četrtino število tujih študentov ter število tujih učiteljev in raziskovalcev.

V letu 2015 smo zaključili projekt internacionalizacija Univerze v Ljubljani, v okviru katerega smo pridobili pet tujih visokošolskih učiteljev, izvedli 140 gostovanj tujih strokovnjakov, 19 mednarodnih delavnic za študente in 11 mednarodnih delavnic za visokošolske učitelje in sodelavce.

Na Univerzi v Ljubljani imamo redno zaposlenih 79 tujih državljanov, od teh trideset učiteljev. V študijskem procesu je pri enem ali vsaj delu predmeta sodelovalo 637 tujih visokošolskih učiteljev in sodelavcev, kar je za 176 (38 odstotkov) več kot v letu 2014.

V okviru izmenjalnih programov je v tujino na izmenjavo odšlo 429 visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani, kar je za 151 (54 odstotkov) več kot v letu 2014. Praktično usposabljanje v tujini je v letu 2015 opravilo 419 študentov, kar je za 122 (41 odstotkov) več študentov kot v 2014. Na izmenjavo z namenom študija je v tujino odšlo 1.325 študentov in prišlo 1.813 študentov iz tujine. Uspešno smo se prijavili na projekt Erasmus+ mobilnost s partnerskimi institucijami izven Evrope.

Začeli smo oblikovati mrežo univerz, s katerimi želimo dolgoročno, vsestransko in poglobljeno sodelovati. Praviloma z njimi sklenemo sporazume o strateškem sodelovanju. V letu 2015 smo podpisali Sporazum o strateškem sodelovanju s katoliško univerzo Leuven, s katero že uresničujemo več projektov, skladno s sprejetim akcijskim načrtom. Podobno sodelovanje v evropskem prostoru poteka s Karl Franzes univerzo v Grazu, Tehnično univerzo Berlin in Univerzo v Trstu. Vzpostavili smo platformo dolgoročnega sodelovanja na področju doktorskega študija z univerzami bivše države, še posebej z Univerzo v Beogradu, Univerzo v Zagrebu in Univerzo v Novem sadu. Drugo regionalno področje, na katerega smo usmerjeni na Univerzi v Ljubljani, je Jugovzhodna Azija. Tu smo vzpostavili dolgoročno sodelovanje s KNU univerzo iz Daeguja v Južni Koreji.

Z namenom pridobivanja tujih študentov smo študij na Univerzi v Ljubljani predstavili na visokošolskih sejmih na Balkanu ter na EAIE konferenci. Predstavitve Univerze v Ljubljani na sejmih in konferencah so predvidene tudi v letu 2016.

 

 

ŠTEVILO VPISANIH TUJIH ŠTUDENTOV

Število vpisanih tujih študentov glede na vse vpisane študente v letu 2015

Internacionalizacija v izobraževalni dejavnosti

 

IZMENJAVA ŠTUDENTOV

Število vseh študentov na izmenjavi od leta 2010 do leta 2015 na vseh treh stopnjah

graf2.png