1. Poslovno poročilo rektorja 2015

Skrb za prihodnost
Interno komuniciranje

V letu 2015 smo v okviru internega komuniciranje nadaljevali s tedenskimi kolegiji rektorja, mesečnimi kolegiji dekanov, rednimi kolegiji glavnega tajnika in kolegiji tajnikov članic, srečanji s predstavniki Študentskega sveta Univerze v Ljubljani in rednimi mesečnimi kolegiji sodelavcev za odnose z javnostmi.

Tudi v letu 2015 smo posebno pozornost namenili študentom in organizirali dogodek Pozdrav brucem. Vanj so bili prvič aktivno vključeni tudi tuji študenti Univerze v Ljubljani. V Tednu Univerze smo tudi v letu 2015 podelili najvišja univerzitetna priznanja in nazive, se na rektorjevem sprejemu poklonili najuspešnejšim športnikom študentom Univerze v Ljubljani, srečali smo se z nekdanjimi rektorskimi ekipami. Izdajati smo začeli interne novice za vse zaposlene in jih poimenovali e-Univerzitetnik.

interno komuniciranje.jpg