1. Poslovno poročilo rektorja 2015

Izobraževanje

Avtorji najodmevnejših  raziskovalnih  dosežkov Univerze v Ljubljani v letu 2015 z Ekonomske fakultete, Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo ter Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani
Avtorji najodmevnejših raziskovalnih dosežkov Univerze v Ljubljani v letu 2015 z Ekonomske fakultete, Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo ter Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani

PREDANI ZNANJU

Skladno z vrednotami in s strategijo razvoja na Univerzi v Ljubljani nenehno skrbimo za kakovost raziskovanja in izobraževanja, izboljšujemo prenos znanja v prakso, zagotavljamo ustvarjalne razmere za delo in študij in povečujemo internacionalizacijo.

IZOBRAŽEVANJE

prof. dr. GORAN TURK

Za dosego še kakovostnejšega študija na Univerzi v Ljubljani bomo v prihodnje bolje strukturirali študijske programe, s spodbujanjem sprotnega dela in pogoji za napredovanje v višji letnik bomo skrajšali čas študija.

prof. dr. GORAN TURK
prorektor za področje pedagoškega dela

V študijskem letu 2015/2016 se je na redne študijske programe vseh treh stopenj vpisalo 37.500,5 in izredno 3.333 študentov. Skupaj se je v lanskem letu na Univerzo v Ljubljani vpisalo 40.833,5 študentov, kar je za 2.088 (pet odstotkov) manj kot v študijskem letu 2014/2015. Med študenti je 24.331 žensk, kar predstavlja šestdeset odstotkov vseh vpisanih študentov. Študij na Univerzi v Ljubljani zaključi več kot polovica študentov dodiplomskega študija v Sloveniji, več kot dve tretjini magistrov in več kot osemdeset odstotkov doktorjev znanosti. Število vpisanih študentov v letu 2015/2016 kaže, da uspešno sledimo strategiji zmanjševanja števila študentov, katerega cilj je izvedba kakovostnejšega študija. Zmanjšanje števila študentov je tudi posledica demografskega upada, kar bo predvidoma trajalo še nadaljnjih pet let.

 

ŠTEVILO VPISANIH ŠTUDENTOV

izobrazevanje1

Število vpisanih študentov v študijske programe vseh treh stopenj od leta 2011 do 20161

 

1 Na Univerzi v Ljubljani izvajamo skupni program z Univerzo v Mariboru – pri evidenci študentov, zato vsaka univerza upošteva polovico teh študentov.

izobraževanje.jpg

katja-cerjak.png

Začeli smo oblikovati mrežo uglednih univerz, s katerimi želimo dolgoročno, vsestransko in poglobljeno sodelovati. Praviloma z njimi sklenemo sporazume o strateškem sodelovanju.

KATJA CERJAK
pomočnica glavne tajnice v univerzitetni službi za mednarodno sodelovanje

Da bi Univerza v Ljubljani postala prepoznana vodilna univerza v širši regiji, povečujemo obseg vključenosti v mednarodne raziskovalne projekte in količino z njimi pridobljenih sredstev. V obdobju od leta 2012 do leta 2020 bomo za tretjino povečali število študentov na izmenjavi ter za četrtino število tujih študentov ter število tujih učiteljev in raziskovalcev.

V letu 2015 smo zaključili projekt internacionalizacija Univerze v Ljubljani, v okviru katerega smo pridobili pet tujih visokošolskih učiteljev, izvedli 140 gostovanj tujih strokovnjakov, 19 mednarodnih delavnic za študente in 11 mednarodnih delavnic za visokošolske učitelje in sodelavce.

Na Univerzi v Ljubljani imamo redno zaposlenih 79 tujih državljanov, od teh trideset učiteljev. V študijskem procesu je pri enem ali vsaj delu predmeta sodelovalo 637 tujih visokošolskih učiteljev in sodelavcev, kar je za 176 (38 odstotkov) več kot v letu 2014.

V okviru izmenjalnih programov je v tujino na izmenjavo odšlo 429 visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani, kar je za 151 (54 odstotkov) več kot v letu 2014. Praktično usposabljanje v tujini je v letu 2015 opravilo 419 študentov, kar je za 122 (41 odstotkov) več študentov kot v 2014. Na izmenjavo z namenom študija je v tujino odšlo 1.325 študentov in prišlo 1.813 študentov iz tujine. Uspešno smo se prijavili na projekt Erasmus+ mobilnost s partnerskimi institucijami izven Evrope.

Začeli smo oblikovati mrežo univerz, s katerimi želimo dolgoročno, vsestransko in poglobljeno sodelovati. Praviloma z njimi sklenemo sporazume o strateškem sodelovanju. V letu 2015 smo podpisali Sporazum o strateškem sodelovanju s katoliško univerzo Leuven, s katero že uresničujemo več projektov, skladno s sprejetim akcijskim načrtom. Podobno sodelovanje v evropskem prostoru poteka s Karl Franzes univerzo v Grazu, Tehnično univerzo Berlin in Univerzo v Trstu. Vzpostavili smo platformo dolgoročnega sodelovanja na področju doktorskega študija z univerzami bivše države, še posebej z Univerzo v Beogradu, Univerzo v Zagrebu in Univerzo v Novem sadu. Drugo regionalno področje, na katerega smo usmerjeni na Univerzi v Ljubljani, je Jugovzhodna Azija. Tu smo vzpostavili dolgoročno sodelovanje s KNU univerzo iz Daeguja v Južni Koreji.

Z namenom pridobivanja tujih študentov smo študij na Univerzi v Ljubljani predstavili na visokošolskih sejmih na Balkanu ter na EAIE konferenci. Predstavitve Univerze v Ljubljani na sejmih in konferencah so predvidene tudi v letu 2016.

 

 

ŠTEVILO VPISANIH TUJIH ŠTUDENTOV

Število vpisanih tujih študentov glede na vse vpisane študente v letu 2015

Internacionalizacija v izobraževalni dejavnosti

 

IZMENJAVA ŠTUDENTOV

Število vseh študentov na izmenjavi od leta 2010 do leta 2015 na vseh treh stopnjah

graf2.png