1. Poslovno poročilo rektorja 2015

Odmevi leta 2015
Julij

Člani SMUL z rektorjem Univerze v Ljubljani prof. dr. Ivanom Svetlikom in predsednikom SMUL prof. dr. Zlatkom Skrbišem (v sredini prve vrste), prorektorjem Univerze v Ljubljani prof. dr. Martinom Čopičem (prva vrsta skrajno levo) in prorektorico Univerze v Ljubljani prof. dr. Tanjo Mihalič (prva vrsta skrajno desno)
Člani SMUL z rektorjem Univerze v Ljubljani prof. dr. Ivanom Svetlikom in predsednikom SMUL prof. dr. Zlatkom Skrbišem (v sredini prve vrste), prorektorjem Univerze v Ljubljani prof. dr. Martinom Čopičem (prva vrsta skrajno levo) in prorektorico Univerze v Ljubljani prof. dr. Tanjo Mihalič (prva vrsta skrajno desno)

Prof. dr. Tomaž Čater in asist. Ivan Župič z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani sta v članku Bibliometrične metode v managementu in organizaciji v reviji Organizational Research Methods analizirala uporabo bibliometričnih metod v znanstvenih delih, objavljenih v revijah s področja managementa in organizacije. Namen članka je bil ustvariti referenco in priporočila za raziskovalce, ki nameravajo uporabiti bibliometrične metode v pregledih literature na področju managementa in organizacije.

Nobelovemu nagrajencu profesorju Siru Richardu J. Robertsu smo svečano podelili častni doktorat Univerze v Ljubljani za uspešno sodelovanje z Medicinsko fakulteto Univerze v Ljubljani na področju molekularne medicine in biotehnologije. Slavnostni dogodek je obogatil s predavanjem o gensko spremenjeni hrani in njej neutemeljenem nasprotovanju.

Raziskovalca as. dr. Marinka Žitnik in prof. dr. Blaž Zupan s Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani sta razvila računski pristop za sklepanje v pestrem podatkovnem okolju, ki temelji na sočasnem zlivanju podatkovnih matrik, odstranjevanju šuma in iskanju podatkovnih vzorcev. Članek Podatkovno rudarjenje z zlivanjem mnogoterih podatkovnih virov je bil objavljen v reviji IEEE Transactions on Pattern Analysis & Machine Intelligence.

Skupina MOL, vodilna mednarodna naftna in plinska družba, je že devetič zaporedoma razpisala mednarodno spletno študentsko tekmovanje Freshhh, na katerem študenti, ki jih zanimajo resnični izzivi naftne in plinske industrije, sodelujejo v tričlanskih ekipah. Izmed 2.210 ekip iz sedemdesetih držav se je prvič v zgodovini tekmovanja med najboljših pet ekip uvrstila tudi ekipa študentov s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani. Na tekmovanju so osvojili tretje mesto.

Častni doktor Univerze v Ljubljani profesor Sir Richard J. Roberts
Častni doktor Univerze v Ljubljani profesor Sir Richard J. Roberts

Na rektoratu Univerze v Ljubljani se je odvil ustanovni sestanek Svetovne mreže Univerze v Ljubljani (SMUL), na katerem so člani sprejeli ustanovno listino in izvolili vodstvo za obdobje dveh let. SMUL povezuje ugledne znanstvenike, profesorje in druge ugledne osebnosti, ki delujejo v akademskem, raziskovalnem in razvojnem okolju izven Slovenije. Nastala je kot ena od dejavnosti za dvigovanje kakovosti študijskih programov, utrjevanje mednarodnega sodelovanja ter ugleda Univerze v Ljubljani. Prisotni člani SMUL so izvolili svojega predsednika prof. dr. Zlatka Skrbiša z Univerze Monash v Avstraliji.