1. Poslovno poročilo rektorja 2015

Knjižnična dejavnost

mojca-kotar.png

Zaključna dela študija in objave raziskovalcev bodo prek Repozitorija Univerze v Ljubljani dostopni vsakomur z dostopom do svetovnega spleta. S tem bo intelektualna produkcija Univerze v še večji meri vključena v svetovno zakladnico znanja, na kateri bo temeljil njen nadaljnji razvoj.

dr. MOJCA KOTAR
pomočnica glavne tajnice v univerzitetni službi za knjižnično dejavnost

V letu 2015 smo na Univerzi v Ljubljani sprejeli posodobljen krovni Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja knjižnic Univerze in za osem članic Univerze v Ljubljani izvajali skupno javno naročilo za nabavo tujih znanstvenih in strokovnih revij v obdobju od leta 2015 do leta 2017. Za dostop do elektronskih informacijskih virov najpomembnejših mednarodnih založnikov smo tudi v preteklem letu sodelovali v devetih slovenskih konzorcijih. Sprejeli smo Pravilnik o preverjanju podobnosti in začasni nedostopnosti vsebine pisnega zaključnega dela študija, si zagotovili orodja za preverjanje podobnosti vsebin (Turnitin) in začeli uporabljati Repozitorij Univerze v Ljubljani (RUL) za zbiranje, hranjenje in dajanje elektronskih pisnih zaključnih del.

V okviru evropskega projekta OpenAIRE2020 (Obzorje 2020) smo na Univerzi v Ljubljani novosti prenašali v slovenski prostor kot nacionalna kontaktna točka za odprti dostop (National Open Acess Desk) v okviru RUL, na nacionalnem informacijskem portalu za odprti dostop openaccess.si in v okviru delovne skupine za odprti dostop Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Na Univerzi v Ljubljani postopno prehajamo v okolje odprtega dostopa do recenziranih znanstvenih publikacij in raziskovalnih podatkov. Raziskovalni dosežki naše univerze bodo dostopni večjemu številu uporabnikov, pričakujemo večjo odmevnost in citiranost del. Odprti dostop je del odprte znanosti, katere razvoj poteka na evropski ravni, zato bomo na Univerzi v Ljubljani lahko ustrezno sledili razvoju okolja odprte znanosti.

V letu 2016 načrtujemo pripravo določil za oddajo objav raziskovalcev Univerze v RUL, nadaljevanje aktivnosti za vzpostavitev univerzitetne knjižnice kot notranje enote Univerze in postopno vzpostavljanje skupnega izvajanja del ter storitev.