1. Poslovno poročilo rektorja 2015

Kolofon

Univerza v Ljubljani
Kongresni trg 12, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
Telefon: +386 1 241 85 00
Telefaks: +386 1 241 85 60
E-naslov:
Splet: www.uni-lj.si

 

Članice Univerze v Ljubljani:

Akademija za glasbo, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Biotehniška fakulteta, Ekonomska fakulteta, Fakulteta za arhitekturo, Fakulteta za družbene vede, Fakulteta za elektrotehniko, Fakulteta za farmacijo, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Fakulteta za matematiko in fiziko, Fakulteta za pomorstvo in promet, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Fakulteta za socialno delo, Fakulteta za strojništvo, Fakulteta za šport, Fakulteta za upravo, Filozofska fakulteta, Medicinska fakulteta, Naravoslovnotehniška fakulteta, Pedagoška fakulteta, Pravna fakulteta, Teološka fakulteta, Veterinarska fakulteta, Zdravstvena fakulteta

 

 

Izdajatelj: Univerza v Ljubljani
Zbrala in uredila: Darja Lisjak
Ostali sodelujoči: Katja Cerar, Slavko Dolinšek, Miha Jejčič, Marija Klančišar, Marjana Slobodnik, Matej Stevanović, Ivanka Stritar, Andreja Pavlin, Milojka Posavec Tršan, Petra Zabukovec in drugi sodelavci s članic Univerze v Ljubljani
Jezikovni pregled in lektura: JNA, d. o. o.
Oblikovanje: Toaster studio, d. o. o.
Fotografije: Željko Stevanić, IFP, d. o. o., če ni drugače navedeno
Tisk: Cicero, d. o. o.
Naklada: 150
Ljubljana, 2016
Znak ISSN 1855-6752