1. Poslovno poročilo rektorja 2015

Prenos znanja
Ljubljanski univerzitetni inkubator (LUI)

Na Ljubljanskem univerzitetnem inkubatorju (LUI) podjetnikom in vsem, ki si to želijo postati, omogočamo preizkusiti svoje ideje v gospodarstvu. Stremimo k doseganju mednarodne uveljavitve, ki bo predstavljala najboljšo izbiro novonastalim podjetjem za odskok v svet.

V letu 2015 smo izvedli preko sedemdeset delavnic za nosilce podjetniških idej in mlade podjetnike, v okviru natečaja rektorjeva nagrada za naj inovacijo podprli 32 inovativnih idej, organizirali svetovanja in start-up vikende za študente, sodelovali pri projektih Po kreativni poti do praktičnega znanja in mednarodnem projektu Demola, ki združuje univerze, podjetja, študente, mlade diplomante in dijake.

Nadaljevali smo s partnerskim sodelovanjem z različnimi organizacijami in do konca leta 2015 podprli 135 start-up podjetij. Kar 95 odstotkov podjetij, ki so se vključili v LUI, še vedno poslovno deluje, 42 odstotkov inkubiranih podjetij LUI in alumnov je že prisotnih na tujih trgih.