1. Poslovno poročilo rektorja 2015

Nagovor rektorja

Spoštovani,

nagovor3

Odličnost je naše vodilo. Vzdržujemo in nadgrajujemo jo na vseh področjih delovanja in vedno bolj potrebnega medsebojnega in mednarodnega sodelovanja. Pri tem trdno verjamemo, da naši koraki vodijo k uspehom. Ni naključje, da se Univerza v Ljubljani uvršča na prvo mesto v državi in v sam vrh univerz med novimi članicami Evropske unije.

prof. dr. IVAN SVETLIK, rektor

v letu 2015 na Univerzi v Ljubljani beležimo vidne rezultate v smeri večje povezanosti z mednarodnim prostorom in zagotavljanja kakovosti. Ukrepi, kot so osveščanje študentov in zaposlenih o pomenu internacionalizacije, pomoč študentom pri mobilnosti, odstranjevanje ovir za vključevanje tujih študentov in osebja, mednarodne evalvacije in akreditacije, vzpostavljanje strateških partnerstev z uglednimi tujimi univerzami, aktivna udeležba na mednarodnih sejmih, vzpostavitev mreže v tujem akademskem okolju delujočih diplomantov, so prinesli 13-odstotno porast števila tujih rednih študentov glede na leto 2014, okrepljeno izmenjavo tujih študentov s 14- odstotnim porastom glede na leto 2014 in 54-odstotno porast izmenjave osebja s tujimi akademskimi ustanovami. Uspešni smo bili tudi pri pridobivanju in izvajanju raziskovalnih projektov, financiranih iz evropskih in drugih tujih virov. Z 38 odobrenimi projekti programa Obzorja 2020 se Univerza v Ljubljani uvršča na prvo mesto v državi in v sam vrh univerz med novimi članicami Evropske unije.


Projekt kakovost Univerze v Ljubljani (KUL), ki se je v letu 2015 zaključil, je odločilno prispeval k vzpostavitvi delujočega sistema spremljanja in zagotavljanja kakovosti na Univerzi. Sklenili smo krog načrtovanja in poročanja, znanje in izkušnje krožijo s pomočjo posvetovalnih obiskov, seminarji za usposabljanje zaposlenih so polno zasedeni. Posodobili in računalniško podprli smo študentsko anketo, okrepili obštudijsko dejavnost, študente usposabljali prek kariernih centrov in spremljali kariere naših diplomantov. razširili smo različne oblike tutorstva in poskrbeli za nove oblike preprečevanja plagiatorstva. Posodabljali in reakreditirali smo študijske programe, sprejeli orodja in priporočila za spremljanje zadovoljstva zaposlenih in v pedagoški proces uvajali nove didaktične pristope, med katerimi je tudi vpeljava e-učilnice.


Dejavni smo bili tudi pri prenosu znanja, kjer smo izvedli pregled znanja z razvojnim potencialom, vzpostavili nove povezave med raziskovalnimi skupinami na Univerzi in z okoljem ter izpeljali priprave za prijave projektov iz programa pametne specializacije. Skupaj z dvaindvajsetimi organizacijami smo ustanovili Slovensko inovacijsko stičišče, ki je v letu 2016 začelo delovati kot povezovalec in vzpodbujevalec razvojno-raziskovalnih timov v akademski in poslovni sferi.


Dosežki Univerze v Ljubljani so ponovno odmevali v mednarodni javnosti. Med njimi so odkritje povezave med virusom Zika in deformacijo možganov novorojencev, razvoj novega antibiotika proti odpornim bakterijam, zmaga študentov strojništva v tekmovanju brezpilotnih letal v ZDA in zmaga študentov prava na tekmovanju Združenih narodov v New Yorku.


Leto 2015 smo zaključili v prepričanju, da je javno financiranje visokega šolstva in raziskovanja doseglo dno in da se bodo izboljšave na podlagi posodobljene zakonodaje v prihodnjih letih nadaljevale. Le tako bomo lahko uspešno reševali in preprečevali za Univerzo in širšo družbo odprta vprašanja. Med našimi prioritetnimi cilji v prihodnjem letu na tem področju sta povečanje števila doktorskih študentov in števila znanstvenih objav. Odličnost je naše vodilo. Vzdržujemo in nadgrajujemo jo na vseh področjih delovanja in vedno bolj potrebnega med sebojnega in mednarodnega sodelovanja. Pri tem trdno verjamemo, da naši koraki vodijo k uspehom.

 

prof. dr. Ivan Svetlik

rektor

 

Nagovor rektorja