1. Poslovno poročilo rektorja 2015

Odmevi leta 2015
November

Na Univerzi v Ljubljani smo sprejeli delegacijo z belgijske Katoliške univerze Leuven. V času obiska se je prorektor prof. dr. Danny Pieters s katoliške univerze Leuven srečal s predstavniki vodstva in raziskovalci z različnih fakultet Univerze v Ljubljani; med drugim si je ogledal tudi najnovejši zgradbi Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo ter Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani. Obisk se je zaključil s podpisom Memoranduma o strateškem partnerstvu med univerzama.

Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani smo v sodelovanju z Mrežo za aplikativno antropologijo Evropske zveze socialnih antropologov, Znanstvenoraziskovalnim centrom Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU), Univerzo VU Amsterdam, Univerzitetnim kampusom CIELS Padova, Slovenskim etnološkim in antropološkim združenjem KULA in Univerzo v Delawaru organizirali tretji mednarodni simpozij Zakaj svet potrebuje antropologe? Simpozija, na katerem so udeleženci ugotavljali, zakaj pri reševanju žgočih svetovnih problemov, kot so podnebne spremembe, politični nemiri in hiter razvoj tehnologij, nujno potrebujemo antropologijo, se je udeležilo 450 udeležencev iz 25 držav.

Na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani je potekal drugi modul meduniverzitetnega evropskega podiplomskega izobraževanja Non-clinical pharmaceutical and early clinical development. Izobraževanje je potekalo v okviru harmoniziranega programa Pharma train, ki izvaja zanesljive standarde za visokokakovostno podiplomsko izobraževanje ter usposabljanje v razvoju zdravil in v katerem sodeluje deset evropskih univerz. V programu se je zvrstilo dvajset predavanj domačih in tujih profesorjev ter predavateljev iz vrst evropskih regulatornih organov in farmacevtske industrije.

Na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani smo sodelovali pri organizaciji mednarodne konference Cloud-Assisted Services, CLASS 2015 (Na oblak podprte storitve, CLASS 2015), na kateri smo se osredotočali na tematiko pametnih mest in skupnosti, industrije 4.0 in trajnostnega razvoja.

Na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani smo organizirali mednarodno znanstveno konferenco Resnica in sočutje. Na konferenci je sodelovalo 18 predavateljev iz Slovenije, Madžarske, Poljske in Rusije. Glavna tema konference je bilo iskanje in spoznavanje pravih vprašanj in odgovorov o resnici in sočutju ter iskanju načinov, kako ju udejanjati v svetu z ozirom na dogajanje med drugo svetovno vojno ter v letih po njej.

Prorektor univerze KU Leuven prof. dr. Danny Pieters in rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Ivan Svetlik ob podpisu  Memoranduma   o  strateškem partnerstvu med univerzama
Prorektor univerze KU Leuven prof. dr. Danny Pieters in rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Ivan Svetlik ob podpisu Memoranduma o strateškem partnerstvu med univerzama