1. Poslovno poročilo rektorja 2015

Skrb za prihodnost
Odgovornost do družbe

Odgovornost do družbe vključujemo v vsakdanje delo skozi različne dogodke, skozi katere lahko uresničujemo poslanstvo Univerze v letu 2015 smo organizirali ustanovno sejo članov Svetovne mreže Ljubljani (SMUL), ki je nastala kot ena od dejavnosti za dvigovanje kakovosti študijskih programov, utrjevanje mednarodnega sodelovanja in univerze. Delovati je začelo Slovensko inovacijsko stičišče, katere cilj je prispevati k razvoju na znanju temelječega gospodarstva in dvigniti mednarodno konkurenčnost. V letu 2015 smo največkrat pomagali tudi v humanitarnih akcijah v povezavi z evropsko migrantsko krizo.

Na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani smo podprli več humanitarnih akcij, ki jih organizirajo bodisi študentska društva ali druga interesna združenja. V decembru smo zbirali šolske potrebščine in knjige ter sredstva od prodaje voščilnic in peciva namenili akciji Narišimo nasmeh na obrazih otrok, ki jo je organiziralo Društvo Kameleon Slovenija. Organizirali smo tudi tradicionalni dobrodelni koncert in izkupiček v celoti namenili humanitarni organizaciji Rdeči noski.

V Laboratoriju za robotiko na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani gibalno ovirani študent fakultete sodeluje v ekipi Team Avalanche v okviru mednarodnega tekmovanja Cybathlon, ki ustvarja prototip vozička na elektromotorni pogon, s katerim želijo gibalno oviranim osebam omogočiti premagovanje ovir v urbanem okolju – tudi hojo po stopnicah.

Od konca septembra 2015 je po 23 letih znova odprta slovenistika na Filozofski fakulteti Univerze v Sarajevu, na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani pa smo ponovno odprli lektorat slovenščine, katerega delovanje je pred leti prekinila vojna v Bosni in Hercegovini. Lektorat slovenščine v Sarajevu je velikega pomena zaradi krepitve akademskih povezav, skupnih projektov, sodelovanja v kulturi in gospodarstvu ter tamkajšnje slovenske skupnosti.

Na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani smo v sodelovanju s Študentsko organizacijo in Študentskim svetom prvič izvedli dogodek Uprava gre v pravo smer. Dogodek smo organizirali z namenom razvijanja idej za izboljšanje delovanja javne uprave.

V času intenzivnejših migrantskih tokov so Rdeči križ Slovenije in področni koordinatorji k sodelovanju pri oskrbi migrantov/beguncev v zbirnih centrih povabili Zdravstveno fakulteto Univerze v Ljubljani. V aktivnosti v zbirnih centrih so se vključili tako zaposleni kot študenti fakultete. Vzporedno je na fakulteti potekala akcija zbiranja rabljenih oblačil in obutve.

Na Zdravstveni fakulteti smo v sodelovanju s Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani pripravili tudi znanstveni posvet na temo Migracije in zdravstvo. Srečanje je bilo namenjeno izmenjavi znanj in izkušenj na področju zdravstvene obravnave beguncev in migrantov v Sloveniji ter predstavitvi dobrih praks. Odmevna humanitarna akcija Zbiranje pomoči za begunce je potekala še na Naravoslovnotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Zaposleni in študenti so za begunce zbirali odeje, oblačila, obutev, hrano, higienske in kozmetične pripomočke ter igrače.

Na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani deluje Pravna svetovalnica za begunce in tujce. Njen namen je v strokovni javnosti dvigniti raven zavesti o obstoju begunske problematike in prava tujcev ter pospešiti izobraževanje študentov prava in njihov interes za ta posebna pravna področja.

Odgovornost do družbe