1. Poslovno poročilo rektorja 2015

Skrb za prihodnost
Odnosi z mediji

Na področju odnosov z mediji smo na Univerzi v Ljubljani prvič izmerili medijsko pojavnost Univerze in njenih članic v slovenskih medijih. Univerza v Ljubljani se je v medijih pojavila 2.587-krat. Naklonjenost objav je v več kot sedemdesetih odstotkih objav nevtralna, sicer pa smo v prvi polovici leta zasledili 15 odstotkov nenaklonjenih objav, medtem ko se je ta odstotek znižal na pet odstotkov v drugi polovici leta. V drugi polovici leta se je zvišala tudi naklonjenost poročanja, in sicer s 14 na 23 odstotkov.