1. Poslovno poročilo rektorja 2015

Organi Univerze v Ljubljani in dekani članic

pr2015-senat

prof. dr. Ivan Svetlik

rektor


(1) Rektor vodi, zastopa in predstavlja Univerzo. Njegovi posvetovalni telesi sta kolegij rektorja in kolegij dekanov. Kolegij rektorja sestavljajo rektor prof. dr. Ivan Svetlik, prorektor za področje znanstveno-raziskovalnega dela prof. dr. Martin Čopič, prorektorica za področje prenosa znanja prof. dr. Maja Makovec Brenčič (od 1. 10. 2013 do 12. 5. 2015) in prof. dr. Tanja Mihalič (od 13. 5. 2015), prorektor za področje pedagoškega dela prof. dr. Goran Turk, prorektor za področje umetniškega dela prof. Matej Zupan, pomočnica rektorja za splošno pravno področje Alenka Golobič, pomočnica rektorja za organizacijo in komuniciranje mag. Jana Lutovac Lah, glavna tajnica Mihaela Bauman Podojsteršek in predsednik Upravnega odbora Univerze v Ljubljani prof. dr. Janez Hribar. Kolegij dekanov sestavljajo rektor, prorektorji, dekani in predsednik Študentskega sveta Univerze v Ljubljani.

(2) Senat Univerze v Ljubljani je najvišji strokovni organ univerze. Seje Senata sklicuje in vodi rektor. Komisije senata so: Komisija za dodiplomski študij, Komisija za magistrski študij, Komisija za doktorski študij, Komisija za raziskovalno in razvojno delo, Habilitacijska komisija, Komisija za razvoj informacijskega sistema, Komisija za razvoj knjižničnega sistema, Komisija za meduniverzitetno in mednarodno sodelovanje, Komisija za pritožbe študentov, Komisija za socialno ekonomska vprašanja študentov, Komisija za Prešernove nagrade, Statutarna komisija, Komisija za podeljevanje častnih nazivov in nagrad, Komisija za podeljevanje priznanj pomembnih umetniških del, Komisija za kakovost, Disciplinska komisija druge stopnje za študente, Komisija za študente, Komisija za pritožbe kandidatov ob sprejemu na Univerzo, Komisija za založništvo, Komisija za inovacije, Komisija za študente s posebnimi potrebami, Komisija za obštudijske dejavnosti, Komisija za etična vprašanja. 

 

prof. dr. Ivan Svetlik

predsednik 

izr. prof. Marko Vatovec

Akademija za glasbo

prof. Miran Zupanič

do 27. 12. 2015,
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo

prof. Tomaž Gubenšek

od 28. 12. 2015,
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo

izr. prof. Boštjan Botas Kenda

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje

prof. dr. Davorin Gazvoda

Biotehniška fakulteta

prof. dr. Metka Tekavčič

Ekonomska fakulteta

prof. mag. Peter Gabrijelčič

Fakulteta za arhitekturo

prof. dr. Bojko Bučar

do 30. 9. 2015,
Fakulteta za družbene vede

prof. dr. Rado Bohinc

od 1. 10. 2015,
Fakulteta za družbene vede

prof. dr. Igor Papič

Fakulteta za elektrotehniko

prof. dr. Borut Božič

Fakulteta za farmacijo

prof. dr. Matjaž Mikoš

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

prof. dr. Matjaž Krajnc

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

prof. dr. Peter Šemrl

do 30. 9. 2015,
Fakulteta za matematiko in fiziko

prof. dr. Petar Pavešić

od 1. 10. 2015,
Fakulteta za matematiko in fiziko

prof. dr. Milan Batista

do 30. 9. 2015,
Fakulteta za pomorstvo in promet

prof. dr. Elen Twrdy

od 1. 10. 2015,
Fakulteta za pomorstvo in promet

prof. dr. Nikolaj Zimic

Fakulteta za računalništvo in informatiko

izr. prof. dr. Vesna Leskošek

do 1. 3. 2015,
Fakulteta za socialno delo

doc. dr. Liljana Rihter

od 1. 3. do 31. 5. 2015,
Fakulteta za socialno delo

izr. prof. dr. Vesna Leskošek

od 1. 6. 2015 do 30. 9. 2015,
Fakulteta za socialno delo

izr. prof. dr. Jana Mali

od 1. 10. 2015,
Fakulteta za socialno delo

prof. dr. Branko Širok

Fakulteta za strojništvo

prof. dr. Milan žvan

Fakulteta za šport

izr. prof. dr. Janez Stare

Fakulteta za upravo

prof. dr. Branka Kalenić Ramšak

Filozofska fakulteta

prof. dr. Dušan Šuput

Medicinska fakulteta

prof. dr. Petra Eva Forte Tavčer

Naravoslovnotehniška fakulteta

izr. prof. dr. Janez Krek

Pedagoška fakulteta

prof. dr. Janez Kranjc

Pravna fakulteta

prof. dr. Christian Gostečnik

Teološka fakulteta

izr. prof. dr. Andrej Kirbiš

Veterinarska fakulteta

doc. dr. Marija Zaletel

do 21. 12. 2015,
Zdravstvena fakulteta

doc. dr. Andrej Starc

od 22. 12. 2015,
Zdravstvena fakulteta

 

 

 

 

ČLANI ŠTUDENTI

Juš Veličković

do 20. 1. 2015,
Fakulteta za šport

Ivan Kukuljan

do 30. 9. 2015,
Fakulteta za matematiko in fiziko

Matej Drobnič

od 13. 10. 2015,
Fakulteta za strojništvo

Janoš Ježovnik

do 30. 9. 2015,
Filozofska fakulteta

Maja Hercog

od 13. 10. 2015,
Pedagoška fakulteta

Vida Špindler

do 20 .1. 2015,
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Aljaž Gaber

do 20. 1. 2015,
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Ana Belčič

od 21. 1. 2015,
Fakulteta za farmacijo

Matevž Černe

od 21. 1. 2015,
Fakulteta za računalništvo in informatiko

Miha Kavčič

od 21. 1. 2015,
Fakulteta za strojništvo

Jan Kukovec

od 21. 1. 2015,
Biotehniška fakulteta

Klemen Mesarec

od 21. 1. 2015,
Fakulteta za družbene vede

(3) Upravni odbor Univerze v Ljubljani je organ upravljanja, ki odloča zlasti o zadevah gospodarske narave in skrbi za nemoteno materialno poslovanje Univerze.

 

 

prof. dr. Janez Hribar

predsednik 

mag. Urban Krajcar

namestnik predsednika in predstavnik Vlade Republike Slovenije

prof. dr. Rajko Pirnat

predstavnik pedagoških delavcev

prof. dr. Janko Drnovšek

predstavnik pedagoških delavcev

mag. Bernarda Golob Hribar

predstavnica nepedagoških delavcev

Jože Colarič

predstavnik Vlade Republike Slovenije

mag. Samo Hribar Milič

predstavnik Vlade Republike Slovenije

Franjo Bobinac

predstavnik delodajalcev

Miha Rajh

do 3. 12. 2015, predstavnik Študentskega sveta Univerze v Ljubljani

Jan Kukovec

od 20. 1. 2016, predstavnik Študentskega sveta Univerze v Ljubljani

pr2015-Študentski svet

(4) Študentski svet Univerze v Ljubljani je organ študentov Univerze. Sestavljajo ga predsedniki in podpredsedniki študentskih svetov članic Univerze.

 

Miha Rajh

do 15. 12. 2015, predsednik

Jan Kukovec

od 16. 12. 2016, predsednik

Tin Cugelj, Anita Kiralj

Akademija za glasbo

Dominik Vodopivec, Lina Akif

Akademija za gledališče, radio, film in televizijo

Žiga Hančič, Gregor Humar

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje

Miha Rajh, Jan Kukovec

Biotehniška fakulteta

Tilen Sovič, Jan Kralj

(nadomestna člana Aleš Rožanc, Žan Tell) Ekonomska fakulteta

Sara Škarica, Žan Plevnik

Fakulteta za arhitekturo

Janja Zdovc, Kristjan Runovc

Fakulteta za družbene vede

Matjaž Tome, Klemen Zalokar

(nadomestna člana Tilen Savnik, Miha Inocente) Fakulteta za elektrotehniko

Anže Vasle, Maja Žugec

Fakulteta za farmacijo

Marko Lavrenčič, Klemen Lovenjak

(nadomestna člana Jernej Vozelj, Anja Judež) Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Andrej Hoivik, Ula Rozman

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Marion Van Midden, Veno Mramor

Fakulteta za matematiko in fiziko

Anita Mole, Marko Ramšak

Fakulteta za pomorstvo in promet

Vasilije Simeunović – Djukić

Fakulteta za računalništvo in informatiko

Nika Stefanišin, Nejc Pulko

(nadomestna člana Matej Mlinarič, Dino Černivec) Fakulteta za socialno delo

Matej Drobnič, Miha Kavčič

Fakulteta za strojništvo

Klemen Krejač, Gregor Mišič

Fakulteta za šport

Petra Krulc, Nuša Trefalt

Fakulteta za upravo

Tomaž Krek, Matic Mahnič, Kaja Cvelbar

Filozofska fakulteta

Petra Schara, Klemen Petek

Medicinska fakulteta

Tjaša Valič, Teja Polenšek

(nadomestna člana Žiga Šrami, Žan Turnšek) Naravoslovnotehniška fakulteta

Živa Jakšić Ivačič, Tjaša Leskovšek

Pedagoška fakulteta

Matic Čad, Petra Werbole

(nadomestna člana Rok Lampret, Tina Anželj) Pravna fakulteta

Helena Cupin, Gašper Klančnik

Teološka fakulteta

Neva Lukša, Jana Šauperl

Veterinarska fakulteta

Nik Prebil, Eva Globokar

Zdravstvena fakulteta

prof. Andrej Grafenauer

Akademija za glasbo

prof. Miran Zupanič

do 30. 9. 2015, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo

prof. Tomaž Gubenšek

od 1. 10. 2015, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo

izr. prof. Boštjan Botas Kenda

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje

prof. dr. Davorin Gazvoda

Biotehniška fakulteta

prof. dr. Metka Tekavčič

Ekonomska fakulteta

prof. mag. Peter Gabrijelčič

Fakulteta za arhitekturo

prof. dr. Bojko Bučar

do 30. 9. 2015, Fakulteta za družbene vede

prof. dr. Rado Bohinc

od 1. 10. 2015, Fakulteta za družbene vede

prof. dr. Igor Papič

Fakulteta za elektrotehniko

prof. dr. Borut Božič

Fakulteta za farmacijo

prof. dr. Matjaž Mikoš

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

prof. dr. Matjaž Krajnc

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

prof. dr. Anton Ramšak

do 30. 9. 2015, Fakulteta za matematiko in fiziko

prof. dr. Petar Pavešić

od 1. 10. 2015, Fakulteta za matematiko in fiziko

prof. dr. Elen Twrdy

Fakulteta za pomorstvo in promet

dr. Nikolaj Zimic

Fakulteta za računalništvo in informatiko

doc. dr. Liljana Rihter

do 30. 9. 2015, Fakulteta za socialno delo

izr. prof. dr. Vesna Leskošek

od 1. 10. 2015, Fakulteta za socialno delo

prof. dr. Branko Širok

Fakulteta za strojništvo

prof. dr. Milan Žvan

Fakulteta za šport

izr. prof. dr. Janez Stare

Fakulteta za upravo

prof. dr. Branka Kalenić Ramšak

Filozofska fakulteta

prof. dr. Dušan Šuput

Medicinska fakulteta

prof. dr. Petra Eva Forte Tavčer

Naravoslovnotehniška fakulteta

izr. prof. dr. Janez Krek

Pedagoška fakulteta

prof. dr. Miha Juhart

Pravna fakulteta

prof. dr. Christian Gostečnik

Teološka fakulteta

prof. dr. Andrej Kirbiš

Veterinarska fakulteta

doc. dr. Marija Zaletel

do 31. 12. 2015, Zdravstvena fakulteta

doc. dr. Andrej Starc

od 1. 1. 2016, Zdravstvena fakulteta