1. Poslovno poročilo rektorja 2015

Prenos znanja
Osebni in profesionalni razvoj študentov

 

maja-dizdarevic.png

Globalizacija omogoča in zahteva nenehno prilagajanje ter sledenje spremembam. Na te spremembe študente pripravljamo že v času študija. Razvijamo in nadgrajujemo ponudbo storitev, v okviru katerih lahko razvijajo mehke in druge kompetence, se povezujejo in vključujejo v mednarodno okolje ter interaktivno sodelujejo s tujimi študenti in kariernimi svetovalci.

MAJA DIZDAREVIĆ
vodja centra za osebni in profesionalni razvoj študentov

Okrepili smo sodelovanje s kariernimi centri nekaterih evropskih univerz in tako nadgradili storitve Skype kariernih svetovanj za študente naše univerze, ki jih zanimajo karierne priložnosti v Franciji, na Madžarskem, v Nemčiji, na Poljskem, v Španiji in Veliki Britaniji. Tekom projekta smo razvili in organizirali izobraževalne in druge dogodke, namenjene povezovanju študentov in delodajalcev. Dogodki so med študenti, delodajalci in širšo javnostjo postali prepoznavni in dobro obiskani. To so dogodki izzivi v tujini, karierni sejmi, hitri zmenki z delodajalci, Univerza gre na trg, 3P: Pripravljeni na podjetniško pot, dnevi odprtih vrat kariernih centrov Univerze v Ljubljani, Karierni tabor, Nabildaj se s kompetencami, Povezovanje z gazelami in delavnice Simulacija zaposlitvenega razgovora v sodelovanju z Oddelkom psihologije Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Skladno s Pravilnikom o obštudijskih dejavnostih na Univerzi v Ljubljani smo potrdili 35 učnih načrtov obštudijske športne dejavnosti, ki veljajo za obdobje naslednjih sedmih let. Sprejeti Pravilnik je članice Univerze spodbudil, da poleg športnih programov kreditno ovrednotijo tudi druge obštudijske dejavnosti. Med prvimi so Pravna svetovalnica za begunce in tujce Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, Projektno in izkustveno učenje Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani in Tutorstvo Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani.

Športna dejavnost na Univerzi v Ljubljani je v letu 2015 zajemala različne sklope programov, ki se med seboj razlikujejo po obsegu, kakovosti, standardih in namenu. Ponudba je obsegala programe centra za obštudijsko dejavnost (nekdanjega centra za univerzitetni šport), izbirne predmete nekaterih članic Univerze v Ljubljani ter programe tekmovalnega športa, ki potekajo pod okriljem Športne zveze Univerze v Ljubljani (ŠZUL) in Slovenske univerzitetne športne zveze (SUSA). V tekočem študijskem letu je študentom na voljo več sezonskih športno-rekreativnih programov, kot so alpsko smučanje, športno-rekreativna vadba, tek v naravi in bejzbol, razpisali pa smo tudi športne počitnice, ki jih z vsakim letom obišče več študentov.