1. Poslovno poročilo rektorja 2015

Poročilo Študentskega sveta Univerze v Ljubljani

miha-rajh.png

V Študentskem svetu Univerze v Ljubljani smo se v letu 2015 soočali z osnovnimi nalogami, določenimi s Statutom Univerze v Ljubljani, in številnimi vplivi državne politike na visoko šolstvo. V začetku mandata smo tako sodelovali pri oblikovanju novega predloga Zakona o Visokem šolstvu, ki ni stopil v veljavo. Med drugim tudi zato, ker smo v bran študentskim pravicam stopili skupaj s Študentsko organizacijo Slovenije, Študentsko organizacijo Univerze v Ljubljani, Študentskim svetom Univerze v Mariboru in Študentskim svetom Univerze na Primorskem.


Glede na sam potek sprejemanja novega Statuta Univerze v Ljubljani smo podali več kritik. Sprejem tega pomembnega dokumenta bo terjal še veliko usklajevanj, zato smo v Študentskem svetu Univerze v Ljubljani pripravili tehtne argumente. Zavzemamo se proti izenačevanju rednega in izrednega študija, uveljavljanju splošnega upravnega postopka v primerih pritožb in ostalih tovrstnih postopkov ter nižanju števila izpitnih rokov. Priča smo bili tudi spremembam Navodil za urejanje programske vsebine na Univerzi in pri sprejetju dokumenta aktivno sodelovali.


Skozi vse leto smo spremljali delo in delovanje Univerze, se vključevali v skupne projekte ter vzpostavili korektno sodelovanje, kar je osnovna in pomembna podlaga za nadaljevanje konstruktivnega dela Študentskega sveta Univerze v Ljubljani tudi v letu 2016.

 

Miha Rajh

predsednik študentskega sveta

miha-rajh-podpis.png