1. Poslovno poročilo rektorja 2015

Prenos znanja
Prijava izumov in patentov

marijan-leban.png

 Smisel prenosa znanja z Univerze v Ljubljani v gospodarstvo je usmerjenost v slovensko in mednarodno okolje, zato v okviru strateških partnerstev s tujimi univerzami navezujemo in krepimo sodelovanja tudi na področju prenosa tehnologij.

dr. MARIJAN LEBAN
pomočnik glavne tajnice v univerzitetni službi za raziskave, razvoj in intelektualno lastnino

Na področju intelektualne lastnine smo izvedli postopke prevzemanja in zaščite službenih izumov. Prenovili smo Pravilnik o upravljanju s pravicami industrijske lastnine na Univerzi v Ljubljani, ki v postopek prevzemanja izumov vključuje še članice Univerze, kjer so izumitelji zaposleni. Pravilnik, ki smo ga sprejeli v letu 2016, zajema tudi nezaščiteno tehnično znanje, ki omogoča trženje zainteresiranim uporabnikom.

V letu 2015 smo prejeli 12 prijav novih službenih izumov, vloženih je bilo šest novih patentnih prijav v Republiki Sloveniji in dve novi evropski prijavi. Za patentne prijave, vložene v preteklih letih, je bilo Univerzi v letu 2015 podeljenih sedem slovenskih patentov.