1. Poslovno poročilo rektorja 2015

Kakovost
Prva in druga stopnja

POlONCA-MiklAVC-VAlENčič.png

Na Univerzi v Ljubljani imamo akreditirane študijske programe prve in druge stopnje na vseh področjih International standard Classification of education (ISCED), izvajamo pa tudi interdisciplinarne in skupne programe s partnerskimi institucijami doma in v tujini.

POLONCA MIKLAVC VALENČIČ
pomočnica glavne tajnice v univerzitetni službi za prvo in drugo stopnjo

Na prvo stopnjo študija se je v študijskem letu 2015/2016 vpisalo 24.765,5 študentov, kar je 1.784 (sedem odstotkov) manj kot leto prej, na programe druge stopnje pa 14.586 študentov, kar je 265 (dva odstotka) več kot v študijskem letu 2014/2015.

V pripravi so novi interdisciplinarni programi druge stopnje, s katerimi želimo tudi pri študiju odpirati meje med strokami in disciplinami. Članice Univerze v Ljubljani tako vse intenzivneje sodelujejo tudi pri izvedbi študijskih programov. Povabila k vpisu v študijske programe smo v letu 2015 pripravili za vse tri stopnje hkrati in kandidatom s tujimi listinami omogočili enostavnejši postopek prijave, ki je tesneje povezan s priznanjem tuje izobrazbe za vpis na Univerzo v Ljubljani. Vedno več študijskih vsebin ponujamo s pomočjo IT tehnologij, kar omogoča interaktivnost in študij na daljavo. Hkrati širimo promocijo študija na Univerzi, kar olajšuje izbiro in povečuje motiviranost za študij.

V študijskem letu 2015/2016 imamo v načrtu 23 programov v tujem jeziku na prvi in drugi stopnji študija.