1. Poslovno poročilo rektorja 2015

Kakovost
Tretja stopnja

kanjuo-marcela.png

V letu 2015 smo na Univerzi v Ljubljani podelili že desettisoči doktorat znanosti, okrepili sodelovanje s partnerji v Sloveniji in tujini, sklenili nove dogovore o sodelovanju z raziskovalnimi inštituti, aktivno delovali v združenju evropskih univerz na področju doktorskega študija ter vstopili v Regionalno platformo Jugozahodnega Balkana.

prof. dr. ALEKSANDRA KANJUO MRČELA
predstojnica Doktorske šole

Na tretji stopnji je bilo v študijskem letu 2015/2016 vpisanih 1448 študentov, kar je za 201 študenta (12 odstotkov) manj kot v letu prej. Eden izmed vzrokov za manjši vpis na doktorski študij je neurejen sistem (so)financiranja doktorskega študija v Sloveniji. Za generacijo študentov, vpisanih v študijskih letih 2013/2014, 2014/2015 in 2015/2016, ni bilo zagotovljenih sredstev za (so)financiranje oziroma štipendiranje doktorskega študija, razen v okviru razpisa za mlade raziskovalce.

V letu 2015 smo oblikovali strategijo promocije doktorskega študija in sprejeli program aktivnosti Doktorske šole, predvsem na področju mednarodnega sodelovanja. Okrepili smo aktivnosti povezovanja s partnerji v Sloveniji in tujini, sklepali dogovore z raziskovalnimi inštituti ter vstopili v regionalno platformo Jugozahodnega Balkana (Regional Platform for Benchmarking and Cooperation in Higher Education and Research). V okviru platforme smo oblikovali skupne standarde kakovosti doktorskega študija in načrtovali skupni študijski program Energija.

Nadaljevali smo sodelovanje v Združenju evropskih univerz na področju doktorskega študija (European University Association-Council for Doctoral Education) in okrepili sodelovanje z Univerzo v Gradcu s pripravo skupnega doktorskega seminarja za leto 2016.

Uspešno smo zaključili aktivnosti v postopku za podaljšanje akreditacij vseh doktorskih študijskih programov, ki jim akreditacija poteče konec študijskega leta 2015/2016. Nacionalni agenciji za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) smo jih posredovali v odločanje za sedemletno podaljšanje.

Na področju doktorskega študija si v prihodnje prizadevamo za še intenzivnejše interdisciplinarno povezovanje znotraj Univerze v Ljubljani in z vodilnimi raziskovalnimi inštituti v Sloveniji. Tudi zato je v pripravi prenovljeni doktorski študijski program Materiali, v katerega bomo vključili vse večje domače raziskovalne inštitute s tega področja.